Danh sách tiểu hành tinh/192601–192700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192601 1999 CK159 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192602 1999 EQ2 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
192603 1999 EA9 15/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
192604 1999 EO13 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
192605 1999 FE12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
192606 1999 FE42 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
192607 1999 FB60 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192608 1999 FH60 19/03/1999 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
192609 1999 GY3 12/04/1999 Cocoa I. P. Griffin 2,9 km MPC · JPL
192610 1999 GH10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192611 1999 GX26 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192612 1999 GT39 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192613 1999 GL46 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192614 1999 GY54 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192615 1999 GP56 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192616 1999 GF58 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192617 1999 HX9 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
192618 1999 JP4 10/05/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
192619 1999 JQ4 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
192620 1999 JV5 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192621 1999 JN11 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
192622 1999 JW26 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192623 1999 JR36 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192624 1999 JJ44 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
192625 1999 JS101 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
192626 1999 JR133 14/05/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
192627 1999 KS 16/05/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
192628 1999 KK3 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192629 1999 KM11 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192630 1999 LL 05/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,0 km MPC · JPL
192631 1999 LG29 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192632 1999 NL53 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
192633 1999 NT56 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192634 1999 NF60 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192635 1999 QT 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
192636 1999 QL2 31/08/1999 Ondřejov L. Kotková 4,0 km MPC · JPL
192637 1999 RD6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192638 1999 RC10 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192639 1999 RR20 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
192640 1999 RY20 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192641 1999 RG23 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192642 1999 RD32 08/09/1999 Socorro LINEAR APO 2,0 km MPC · JPL
192643 1999 RG39 06/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
192644 1999 RS39 07/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
192645 1999 RJ47 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
192646 1999 RZ67 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192647 1999 RU71 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192648 1999 RO76 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192649 1999 RV78 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192650 1999 RF80 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
192651 1999 RS80 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
192652 1999 RM81 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
192653 1999 RD103 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192654 1999 RZ106 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
192655 1999 RQ107 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192656 1999 RF121 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192657 1999 RD125 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192658 1999 RU130 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192659 1999 RJ134 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
192660 1999 RD150 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
192661 1999 RU155 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192662 1999 RK161 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192663 1999 RS169 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192664 1999 RK179 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192665 1999 RS181 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192666 1999 RC189 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
192667 1999 RC199 10/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
192668 1999 RQ199 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
192669 1999 RD203 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
192670 1999 RR206 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192671 1999 RF213 11/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
192672 1999 RW219 04/09/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
192673 1999 RD222 07/09/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
192674 1999 RB224 07/09/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
192675 1999 RG226 04/09/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
192676 1999 RK239 08/09/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
192677 1999 RR252 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192678 1999 SM10 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
192679 1999 SO12 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192680 1999 SE17 30/09/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
192681 1999 SJ21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192682 1999 SF26 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192683 1999 SO27 29/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
192684 1999 TW6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,6 km MPC · JPL
192685 1999 TA8 07/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
192686 Aljuroma 1999 TU17 15/10/1999 Bornheim N. Ehring 3,5 km MPC · JPL
192687 1999 TC21 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
192688 1999 TQ22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192689 1999 TF25 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192690 1999 TO35 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
192691 1999 TY39 03/10/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
192692 1999 TH41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192693 1999 TH42 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
192694 1999 TM44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192695 1999 TB48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
192696 1999 TO54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192697 1999 TB60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
192698 1999 TF60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192699 1999 TL60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192700 1999 TJ61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL