Danh sách tiểu hành tinh/193201–193300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193201 2000 QR147 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193202 2000 QE155 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193203 2000 QF159 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193204 2000 QE172 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193205 2000 QC192 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193206 2000 QL194 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193207 2000 QU197 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193208 2000 QJ204 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
193209 2000 QC206 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193210 2000 QZ208 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193211 2000 QC212 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193212 2000 QE224 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193213 2000 QZ226 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193214 2000 QB230 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193215 2000 QG232 31/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
193216 2000 RC 01/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
193217 2000 RM8 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193218 2000 RP25 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193219 2000 RG29 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193220 2000 RP30 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193221 2000 RZ34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193222 2000 RS36 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193223 2000 RJ44 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193224 2000 RK45 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193225 2000 RG47 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
193226 2000 RM49 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193227 2000 RP53 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
193228 2000 RZ57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
193229 2000 RF80 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193230 2000 RO82 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193231 2000 RU83 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193232 2000 RB91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193233 2000 RE103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
193234 2000 SY 17/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
193235 2000 SE2 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193236 2000 SY7 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
193237 2000 SB9 23/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
193238 2000 ST21 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
193239 2000 SB22 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193240 2000 SC24 24/09/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
193241 2000 ST33 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
193242 2000 SC35 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193243 2000 SS42 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193244 2000 SP45 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193245 2000 SZ51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193246 2000 SS59 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193247 2000 SC62 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193248 2000 SA75 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
193249 2000 SJ75 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193250 2000 SV76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193251 2000 SF77 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193252 2000 SZ77 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193253 2000 SW78 24/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
193254 2000 SV79 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193255 2000 SR85 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193256 2000 SG104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193257 2000 SK106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193258 2000 SC120 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193259 2000 SP120 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193260 2000 SK123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193261 2000 SZ150 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193262 2000 ST151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
193263 2000 SJ155 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193264 2000 SQ155 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193265 2000 SH159 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
193266 2000 SN163 30/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,2 km MPC · JPL
193267 2000 SY171 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193268 2000 SQ174 28/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
193269 2000 SK180 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193270 2000 SL183 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
193271 2000 SC184 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
193272 2000 SM188 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
193273 2000 ST190 23/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
193274 2000 SV192 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193275 2000 SR204 24/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
193276 2000 SY204 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193277 2000 SZ209 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193278 2000 SL212 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193279 2000 SV212 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193280 2000 SH213 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193281 2000 SD214 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193282 2000 SU215 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193283 2000 SP220 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193284 2000 SU226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193285 2000 SC227 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193286 2000 SX231 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193287 2000 SY231 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193288 2000 SD232 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193289 2000 SL232 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193290 2000 SO232 28/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
193291 2000 SU236 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
193292 2000 SL238 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193293 2000 SO239 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
193294 2000 SO240 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193295 2000 SK242 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193296 2000 SR245 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193297 2000 SF249 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193298 2000 SG264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193299 2000 SB273 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193300 2000 SO275 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL