Danh sách tiểu hành tinh/193301–193400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193301 2000 SN276 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193302 2000 SU277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193303 2000 SF278 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193304 2000 SQ279 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193305 2000 SS281 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193306 2000 SD285 23/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
193307 2000 SZ294 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193308 2000 SG300 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193309 2000 SP303 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193310 2000 SR303 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193311 2000 SY304 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
193312 2000 SK305 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
193313 2000 SR308 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193314 2000 SK309 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193315 2000 SQ317 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193316 2000 SW317 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193317 2000 SS322 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193318 2000 SV322 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
193319 2000 SA325 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
193320 2000 SE328 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193321 2000 SN334 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
193322 2000 SM366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
193323 2000 SS367 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
193324 2000 ST376 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
193325 2000 TE3 01/10/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
193326 2000 TA10 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193327 2000 TO11 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193328 2000 TW14 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193329 2000 TZ21 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193330 2000 TM26 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193331 2000 TN29 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193332 2000 TP35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
193333 2000 TS36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
193334 2000 TL49 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193335 2000 TB65 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193336 2000 TB67 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193337 2000 TZ67 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193338 2000 UR4 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193339 2000 UO5 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193340 2000 UU5 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
193341 2000 UE7 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193342 2000 UG7 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193343 2000 UZ11 18/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193344 2000 UX14 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193345 2000 UC17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193346 2000 UD18 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193347 2000 UL19 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
193348 2000 US21 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193349 2000 UU22 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
193350 2000 US24 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
193351 2000 UF29 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193352 2000 UL30 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193353 2000 UU32 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
193354 2000 UX34 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
193355 2000 UO42 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193356 2000 UB43 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193357 2000 UM45 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193358 2000 UN46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193359 2000 UQ49 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193360 2000 UB50 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193361 2000 UC52 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193362 2000 UT59 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
193363 2000 UL62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193364 2000 UC63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193365 2000 UV65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193366 2000 UJ67 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193367 2000 UC71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193368 2000 UL71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193369 2000 UH73 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193370 2000 UH83 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193371 2000 UM88 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
193372 2000 UV98 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193373 2000 UF105 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193374 2000 UT107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193375 2000 UB108 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193376 2000 UP109 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193377 2000 VD1 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
193378 2000 VY16 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193379 2000 VP19 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193380 2000 VY23 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193381 2000 VK24 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193382 2000 VO24 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193383 2000 VT27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193384 2000 VW28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193385 2000 VC30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193386 2000 VV30 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193387 2000 VD35 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193388 2000 VM35 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193389 2000 VV44 02/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
193390 2000 VX44 03/11/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
193391 2000 VQ45 02/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
193392 2000 VA54 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193393 2000 VX61 09/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193394 2000 WX1 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
193395 2000 WU6 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193396 2000 WH8 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
193397 2000 WQ9 22/11/2000 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,8 km MPC · JPL
193398 2000 WY13 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
193399 2000 WG15 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193400 2000 WC18 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL