Danh sách tiểu hành tinh/193101–193200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193101 2000 GQ121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
193102 2000 GT121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
193103 2000 GD123 11/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
193104 2000 GL128 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
193105 2000 GD131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
193106 2000 GT132 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193107 2000 GE135 08/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
193108 2000 GB138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
193109 2000 GP151 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
193110 2000 GZ151 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193111 2000 GC153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193112 2000 GU155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
193113 2000 GF159 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
193114 2000 GE166 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
193115 2000 GY170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193116 2000 GG174 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
193117 2000 GX174 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
193118 2000 HJ 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
193119 2000 HT 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
193120 2000 HE4 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
193121 2000 HG7 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
193122 2000 HT9 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
193123 2000 HC11 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193124 2000 HK22 29/04/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
193125 2000 HL25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
193126 2000 HN25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193127 2000 HQ25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
193128 2000 HU25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
193129 2000 HM28 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193130 2000 HQ43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
193131 2000 HZ44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
193132 2000 HY47 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
193133 2000 HA50 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193134 2000 HY56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
193135 2000 HV59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
193136 2000 HB62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
193137 2000 HC62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
193138 2000 HE62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
193139 2000 HR63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
193140 2000 HQ67 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
193141 2000 HT68 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
193142 2000 HK72 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
193143 2000 HV81 29/04/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
193144 2000 HR89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193145 2000 HN90 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
193146 2000 HV97 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
193147 2000 HZ99 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
193148 2000 JX3 04/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193149 2000 JY4 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
193150 2000 JU8 07/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
193151 2000 JU21 06/05/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
193152 2000 JS22 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193153 2000 JU25 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193154 2000 JP43 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193155 2000 JZ44 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193156 2000 JD64 10/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193157 2000 JT82 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193158 Haechan 2000 KJ4 28/05/2000 Bohyunsan S.-L. Kim 5,1 km MPC · JPL
193159 2000 KL7 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193160 2000 KR8 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193161 2000 KS8 28/05/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
193162 2000 KU8 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
193163 2000 KS9 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193164 2000 KT9 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
193165 2000 KZ9 28/05/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
193166 2000 KM29 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193167 2000 KK41 31/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
193168 2000 KU42 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
193169 2000 KN49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
193170 2000 KT49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
193171 2000 KT51 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
193172 2000 LN8 07/06/2000 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
193173 2000 LE9 05/06/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193174 2000 LF22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
193175 2000 OV7 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
193176 2000 OV10 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193177 2000 OX18 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
193178 2000 PK5 04/08/2000 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
193179 2000 PP14 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193180 2000 PU25 04/08/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
193181 2000 PK28 04/08/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
193182 2000 QR 22/08/2000 Drebach G. Lehmann 1,0 km MPC · JPL
193183 2000 QE16 24/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
193184 2000 QV37 24/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
193185 2000 QN42 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193186 2000 QY45 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193187 2000 QZ51 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193188 2000 QQ56 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193189 2000 QS56 26/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
193190 2000 QY59 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193191 2000 QT85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193192 2000 QS93 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193193 2000 QD112 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193194 2000 QH118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193195 2000 QP124 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193196 2000 QS125 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193197 2000 QQ129 30/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
193198 2000 QT137 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193199 2000 QL139 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193200 2000 QZ146 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL