Danh sách tiểu hành tinh/194201–194300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194201 2001 TQ91 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194202 2001 TE93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194203 2001 TE97 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194204 2001 TE98 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194205 2001 TV98 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194206 2001 TD99 14/10/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
194207 2001 TG99 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
194208 2001 TT101 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194209 2001 TJ104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 960 m MPC · JPL
194210 2001 TW110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194211 2001 TE111 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194212 2001 TH114 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194213 2001 TA123 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
194214 2001 TD124 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
194215 2001 TE124 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
194216 2001 TM133 12/10/2001 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
194217 2001 TW133 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
194218 2001 TU135 13/10/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
194219 2001 TD137 14/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
194220 2001 TK139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
194221 2001 TN141 10/10/2001 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
194222 2001 TX143 10/10/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
194223 2001 TE145 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
194224 2001 TR145 10/10/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
194225 2001 TX145 10/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
194226 2001 TQ147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
194227 2001 TW147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
194228 2001 TL150 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
194229 2001 TR150 10/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
194230 2001 TF152 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
194231 2001 TW154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
194232 2001 TR157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
194233 2001 TY157 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
194234 2001 TU160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
194235 2001 TT163 11/10/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
194236 2001 TA164 11/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
194237 2001 TV165 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194238 2001 TB166 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194239 2001 TV175 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194240 2001 TT178 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194241 2001 TO179 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194242 2001 TG189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194243 2001 TQ190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194244 2001 TX190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194245 2001 TZ190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194246 2001 TG192 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194247 2001 TM195 15/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
194248 2001 TA199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194249 2001 TL199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194250 2001 TB204 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194251 2001 TS204 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194252 2001 TX205 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194253 2001 TW212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
194254 2001 TF224 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194255 2001 TU227 15/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
194256 2001 TH230 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
194257 2001 TW231 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
194258 2001 TG235 15/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
194259 2001 TQ237 10/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
194260 2001 TC240 10/10/2001 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
194261 2001 TP250 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
194262 Nové Zámky 194262|Nové Zámky}} 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
194263 2001 UL 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194264 2001 UY 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194265 2001 UB1 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
194266 2001 UV1 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194267 2001 UU3 16/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
194268 2001 UY4 16/10/2001 Socorro LINEAR APO 1,2 km MPC · JPL
194269 2001 UU7 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194270 2001 UT10 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
194271 2001 UN12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
194272 2001 UU12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
194273 2001 UH13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
194274 2001 UL16 25/10/2001 Eskridge G. Hug 1,4 km MPC · JPL
194275 2001 UJ21 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194276 2001 UJ24 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194277 2001 UC28 16/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194278 2001 UN29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194279 2001 UX30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194280 2001 UC33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194281 2001 UP35 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194282 2001 UE42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194283 2001 UZ42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194284 2001 UB47 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194285 2001 UL47 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194286 2001 UF49 17/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194287 2001 UL49 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194288 2001 UU49 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194289 2001 UN52 17/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194290 2001 UP52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194291 2001 UC54 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
194292 2001 UC55 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194293 2001 UE60 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194294 2001 UH60 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194295 2001 UK60 17/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
194296 2001 US61 17/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
194297 2001 UG62 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194298 2001 UA63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194299 2001 UJ64 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194300 2001 UO64 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL