Danh sách tiểu hành tinh/192201–192300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192201 2007 HA61 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192202 2007 HP70 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192203 2007 HH90 22/04/2007 Siding Spring SSS 10 km MPC · JPL
192204 2007 JN21 12/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,5 km MPC · JPL
192205 2007 JJ27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
192206 2007 JR28 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
192207 2007 JB33 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
192208 Tzu Chi 192208|Tzu Chi}} 11/05/2007 Lulin Observatory C.-Y. Shih, Q.-z. Ye 6,8 km MPC · JPL
192209 2007 JL38 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
192210 2007 JY41 15/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
192211 2007 KO3 17/05/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
192212 2007 LM1 05/06/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
192213 2007 LE28 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192214 2007 LA34 05/06/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
192215 2007 MH19 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
192216 2007 ML20 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
192217 2007 PT9 09/08/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 14 km MPC · JPL
192218 2007 PX45 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
192219 2007 RO23 03/09/2007 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
192220 Oicles 2007 RZ132 14/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 12 km MPC · JPL
192221 2007 RQ278 05/09/2007 Siding Spring SSS 21 km MPC · JPL
192222 2007 RZ281 15/09/2007 Catalina CSS 19 km MPC · JPL
192223 2007 VM6 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
192224 2007 VO6 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
192225 2007 WT20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
192226 2008 AB112 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192227 2008 AD118 13/01/2008 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
192228 2008 BE33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192229 2008 CA12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192230 2008 CQ40 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
192231 2008 CK45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192232 2008 CN48 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192233 2008 CV83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192234 2008 CS189 13/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
192235 2008 CE201 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
192236 2008 CO202 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192237 2008 DS1 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
192238 2008 DP29 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192239 2008 DG40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192240 2008 DL54 27/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
192241 2008 DA70 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
192242 2008 DF85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192243 2008 EY32 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
192244 2008 EP39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192245 2008 EG50 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
192246 2008 EY57 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
192247 2008 EJ98 02/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
192248 2008 EK99 04/03/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
192249 2008 EC119 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
192250 2008 FS39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192251 2008 FF69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
192252 2008 FC70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192253 2008 FK80 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
192254 2008 GB20 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192255 2008 GM36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
192256 2008 GS54 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
192257 2008 GD60 05/04/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
192258 2008 GB76 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
192259 2008 GR107 12/04/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
192260 2008 GQ134 04/04/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
192261 2008 HB6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192262 2008 HO8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
192263 2008 HZ16 25/04/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
192264 2008 HH38 28/04/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
192265 2008 KV15 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192266 2008 KN31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192267 2008 KT33 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
192268 2008 LD12 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
192269 2008 OB4 26/07/2008 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
192270 7642 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
192271 3310 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
192272 1132 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
192273 2299 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
192274 1169 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
192275 2227 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
192276 2498 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
192277 3126 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
192278 3148 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
192279 3153 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
192280 3534 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
192281 1978 UC7 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 4,4 km MPC · JPL
192282 1979 MY4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
192283 1981 EE3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
192284 1981 EL11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
192285 1981 EU12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
192286 1981 ES15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
192287 1981 EL22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
192288 1981 EF34 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
192289 1981 EQ45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
192290 1989 QT 26/08/1989 Siding Spring R. H. McNaught 3,9 km MPC · JPL
192291 Palindrome 1990 QX19 17/08/1990 Palomar A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
192292 1990 RC7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 1,2 km MPC · JPL
192293 Dominikbrunner 1990 TA2 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,7 km MPC · JPL
192294 1991 TE15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
192295 1991 TN15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 940 m MPC · JPL
192296 1991 TA16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 870 m MPC · JPL
192297 1992 DX9 29/02/1992 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
192298 1992 ES2 06/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192299 1992 EW4 01/03/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
192300 1992 SY9 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL