Danh sách tiểu hành tinh/192101–192200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192101 2006 BO270 31/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
192102 2006 BY278 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192103 2006 CL11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
192104 2006 CK12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192105 2006 CL18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192106 2006 CE23 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
192107 2006 CD26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192108 2006 CO29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192109 2006 CK39 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
192110 2006 CR43 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
192111 2006 CT44 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192112 2006 CX56 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192113 2006 CB57 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
192114 2006 CR66 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192115 2006 DG2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
192116 2006 DM9 21/02/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
192117 2006 DF27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192118 2006 DN30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192119 2006 DG32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
192120 2006 DB44 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192121 2006 DG45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192122 2006 DB53 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192123 2006 DJ59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
192124 2006 DO59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
192125 2006 DB69 20/02/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
192126 2006 DF74 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
192127 2006 DY77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
192128 2006 DV94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192129 2006 DN98 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192130 2006 DZ101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192131 2006 DD116 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192132 2006 DK120 21/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
192133 2006 DZ120 22/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
192134 2006 DJ124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
192135 2006 DF159 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192136 2006 DS160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192137 2006 DZ187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
192138 2006 DX195 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192139 2006 DC198 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
192140 2006 EV26 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
192141 2006 EB41 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
192142 2006 FB2 23/03/2006 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
192143 2006 FC8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
192144 2006 FR9 24/03/2006 RAS A. Lowe 6,9 km MPC · JPL
192145 2006 FG21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
192146 2006 FP22 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
192147 2006 FS40 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192148 2006 FK43 29/03/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
192149 2006 FV47 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
192150 2006 GC40 06/04/2006 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
192151 2006 HD5 19/04/2006 Catalina CSS 8,6 km MPC · JPL
192152 2006 HC7 19/04/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
192153 2006 HH8 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192154 2006 HN9 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
192155 Hargittai 2006 HZ17 21/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,4 km MPC · JPL
192156 2006 HP42 23/04/2006 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
192157 2006 VZ113 13/11/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,4 km MPC · JPL
192158 Christian 2006 XF4 14/12/2006 Wildberg R. Apitzsch 900 m MPC · JPL
192159 2007 BP16 17/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
192160 2007 BX28 24/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,0 km MPC · JPL
192161 2007 CY3 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
192162 2007 CN41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192163 2007 CM42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
192164 2007 DB11 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
192165 2007 DG13 16/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
192166 2007 DJ18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
192167 2007 DQ18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192168 2007 DT53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
192169 2007 DR75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192170 2007 DV82 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192171 2007 DC83 24/02/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
192172 2007 DO105 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
192173 2007 EF42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192174 2007 EG51 10/03/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
192175 2007 EL72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192176 2007 ER149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
192177 2007 EB182 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192178 Lijieshou 2007 EA200 10/03/2007 XuYi PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
192179 2007 EQ210 08/03/2007 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
192180 2007 ED213 14/03/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
192181 2007 EC214 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192182 2007 EP217 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
192183 2007 FG12 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
192184 2007 FW35 25/03/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
192185 2007 FS43 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
192186 2007 GA5 12/04/2007 Altschwendt W. Ries 3,1 km MPC · JPL
192187 2007 GF9 08/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
192188 2007 GR9 08/04/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
192189 2007 GT23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192190 2007 GG33 11/04/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
192191 2007 GH39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192192 2007 GX45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192193 2007 GP48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192194 2007 GW53 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192195 2007 GM71 14/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
192196 2007 HU2 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
192197 2007 HR4 19/04/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 1,8 km MPC · JPL
192198 2007 HJ12 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
192199 2007 HE25 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192200 2007 HN52 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL