Danh sách tiểu hành tinh/192501–192600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192501 1998 KD17 26/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192502 1998 KN26 26/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192503 1998 KO32 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192504 1998 MC14 20/06/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
192505 1998 MU14 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192506 1998 MS48 25/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192507 1998 MQ37 24/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
192508 1998 OP13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 920 m MPC · JPL
192509 1998 QL5 22/08/1998 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
192510 1998 QX29 25/08/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
192511 1998 QR73 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
192512 1998 QB76 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192513 1998 QZ103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
192514 1998 RP12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192515 1998 RS15 01/09/1998 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
192516 1998 RK16 10/09/1998 Caussols ODAS 880 m MPC · JPL
192517 1998 RF20 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
192518 1998 RW29 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
192519 1998 RE48 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
192520 1998 RS63 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
192521 1998 RK67 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192522 1998 RJ76 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192523 1998 RT80 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192524 1998 RY80 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
192525 1998 SM12 21/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,9 km MPC · JPL
192526 1998 SP15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192527 1998 ST17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192528 1998 SG41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192529 1998 SU48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192530 1998 SE52 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
192531 1998 SC62 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
192532 1998 SZ63 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
192533 1998 SB70 21/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
192534 1998 SN80 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
192535 1998 SW85 26/09/1998 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
192536 1998 SF88 26/09/1998 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
192537 1998 SL89 26/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
192538 1998 SE97 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
192539 1998 SC119 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192540 1998 SN120 26/09/1998 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
192541 1998 SY124 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
192542 1998 SO144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
192543 1998 SD146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
192544 1998 SM157 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
192545 1998 SS160 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192546 1998 TE1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
192547 1998 TW6 01/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
192548 1998 TE7 14/10/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
192549 1998 TJ14 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192550 1998 TC20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192551 1998 TY24 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192552 1998 TP26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
192553 1998 TH27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
192554 1998 TU27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192555 1998 TV27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
192556 1998 UP5 22/10/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
192557 1998 UE13 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
192558 1998 UM44 17/10/1998 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
192559 1998 VO 10/11/1998 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
192560 1998 VT 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
192561 1998 VA9 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
192562 1998 VP17 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192563 1998 WZ6 23/11/1998 Oizumi T. Kobayashi APO 1,2 km MPC · JPL
192564 1998 WL22 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
192565 1998 WS34 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
192566 1998 WA35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192567 1998 WD35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192568 1998 WZ35 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192569 1998 WB36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
192570 1998 WS36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192571 1998 WR38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
192572 1998 WS40 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
192573 1998 XL 06/12/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,9 km MPC · JPL
192574 1998 XQ6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
192575 1998 XM20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
192576 1998 XB22 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192577 1998 XT25 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192578 1998 XU61 15/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192579 1998 XN62 11/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
192580 1998 XB98 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
192581 1998 YH16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
192582 1998 YF18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
192583 1999 AY9 13/01/1999 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
192584 1999 AY14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192585 1999 AX22 15/01/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
192586 1999 AV29 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
192587 1999 AA31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
192588 1999 BH1 18/01/1999 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
192589 1999 BM11 20/01/1999 Caussols ODAS 5,0 km MPC · JPL
192590 1999 BW11 21/01/1999 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
192591 1999 CE8 13/02/1999 Eskridge G. Hug, G. Bell 5,9 km MPC · JPL
192592 1999 CB11 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
192593 1999 CJ26 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
192594 1999 CO37 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
192595 1999 CS47 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
192596 1999 CU87 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
192597 1999 CW95 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
192598 1999 CV126 11/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
192599 1999 CT137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
192600 1999 CE147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL