Danh sách tiểu hành tinh/191601–191700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191601 2004 GY13 13/04/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
191602 2004 GB30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
191603 2004 GH37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
191604 2004 GL48 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
191605 2004 GA59 12/04/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
191606 2004 GN74 15/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
191607 2004 HD7 16/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
191608 2004 HP10 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
191609 2004 HA18 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191610 2004 HW24 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191611 2004 HU45 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191612 2004 HT48 22/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
191613 2004 HS50 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
191614 2004 JH6 08/05/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
191615 2004 JE7 08/05/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
191616 2004 JO22 09/05/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
191617 2004 JN24 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191618 2004 JB42 15/05/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
191619 2004 KJ7 19/05/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
191620 2004 LH5 12/06/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
191621 2004 MN3 19/06/2004 Wrightwood J. W. Young 1,0 km MPC · JPL
191622 2004 MK8 27/06/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
191623 2004 NB1 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
191624 2004 NJ1 09/07/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
191625 2004 NO3 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
191626 2004 NF15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191627 2004 NF16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191628 2004 NE17 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191629 2004 NJ17 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191630 2004 NE22 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191631 2004 NN27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191632 2004 NW27 11/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
191633 2004 OB12 17/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
191634 2004 PQ3 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
191635 2004 PD5 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
191636 2004 PF9 06/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
191637 2004 PX18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
191638 2004 PO20 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
191639 2004 PU23 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191640 2004 PK24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191641 2004 PL24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191642 2004 PV29 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
191643 2004 PX34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
191644 2004 PZ36 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191645 2004 PQ38 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191646 2004 PP40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191647 2004 PK43 06/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
191648 2004 PP45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
191649 2004 PX46 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
191650 2004 PC51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191651 2004 PU56 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191652 2004 PF57 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191653 2004 PN69 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
191654 2004 PQ71 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191655 2004 PT73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191656 2004 PY81 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191657 2004 PK84 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191658 2004 PG91 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191659 2004 PK101 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
191660 2004 PL101 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191661 2004 PP101 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191662 2004 PU102 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
191663 2004 PG103 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191664 2004 PQ103 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
191665 2004 PA104 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191666 2004 PQ112 03/08/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
191667 2004 QZ 16/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
191668 2004 QF4 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
191669 2004 QD11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
191670 2004 QV11 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
191671 2004 QC20 25/08/2004 Wise Wise Obs. 2,5 km MPC · JPL
191672 2004 RT10 07/09/2004 Vicques M. Ory 910 m MPC · JPL
191673 2004 RR19 07/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
191674 2004 RG35 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191675 2004 RP38 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191676 2004 RR46 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191677 2004 RH47 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191678 2004 RS58 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191679 2004 RV63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191680 2004 RE67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191681 2004 RJ75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191682 2004 RG76 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191683 2004 RX76 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
191684 2004 RK78 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191685 2004 RO79 08/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
191686 2004 RA86 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
191687 2004 RK95 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191688 2004 RC107 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191689 2004 RZ136 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
191690 2004 RY142 08/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
191691 2004 RK144 08/09/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
191692 2004 RN149 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191693 2004 RG150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191694 2004 RL151 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191695 2004 RK154 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
191696 2004 RB160 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191697 2004 RR162 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
191698 2004 RV163 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191699 2004 RX167 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
191700 2004 RG168 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL