Danh sách tiểu hành tinh/192401–192500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192401 1997 AR8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
192402 1997 AW12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
192403 1997 BQ4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192404 1997 EE19 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192405 1997 EU21 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192406 1997 EK26 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192407 1997 EY30 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192408 1997 GD1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192409 1997 GX13 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192410 1997 GD25 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192411 1997 GX31 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192412 1997 HQ7 30/04/1997 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
192413 1997 HN9 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192414 1997 LG17 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
192415 1997 LM18 08/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192416 1997 MA1 28/06/1997 Rand G. R. Viscome 1,1 km MPC · JPL
192417 1997 NS7 07/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192418 1997 PC3 10/08/1997 Ondřejov P. Pravec 4,6 km MPC · JPL
192419 1997 SM18 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192420 1997 SP20 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192421 1997 SU20 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192422 1997 SH21 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
192423 1997 SM26 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
192424 1997 SL30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192425 1997 ST35 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192426 1997 TJ3 03/10/1997 Caussols ODAS 4,3 km MPC · JPL
192427 1997 TD4 03/10/1997 Caussols ODAS 980 m MPC · JPL
192428 1997 TZ5 02/10/1997 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
192429 1997 TO9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
192430 1997 TD13 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
192431 1997 TS21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
192432 1997 TA24 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
192433 1997 TL26 08/10/1997 Uenohara N. Kawasato 1,1 km MPC · JPL
192434 1997 US1 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192435 1997 UJ2 24/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192436 1997 UU6 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
192437 1997 UA16 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192438 1997 UN27 26/10/1997 Cima Ekar Asiago Obs. 1,2 km MPC · JPL
192439 Cílek 1997 VC 01/11/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,0 km MPC · JPL
192440 1997 VH7 02/11/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
192441 1997 WH1 19/11/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
192442 1997 WJ3 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
192443 1997 WY5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192444 1997 WY9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
192445 1997 WG14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192446 1997 WA15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
192447 1997 WR15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192448 1997 WY15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
192449 1997 WG20 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
192450 Xinjiangdaxue 1997 WY21 23/11/1997 Xinglong SCAP 7,5 km MPC · JPL
192451 1997 WQ42 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
192452 1997 YQ2 21/12/1997 Chichibu N. Satō 5,6 km MPC · JPL
192453 1998 BV3 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192454 1998 BQ5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192455 1998 BQ20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
192456 1998 BU23 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192457 1998 BM33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
192458 1998 DG1 19/02/1998 Kleť Kleť Obs. 5,6 km MPC · JPL
192459 1998 DS6 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192460 1998 DT16 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
192461 1998 DE19 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
192462 1998 EZ7 02/03/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
192463 1998 FU4 23/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192464 1998 FJ8 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192465 1998 FM14 26/03/1998 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
192466 1998 FJ16 30/03/1998 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
192467 1998 FH28 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192468 1998 FH40 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192469 1998 FF48 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192470 1998 FV53 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
192471 1998 FF59 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
192472 1998 FO64 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192473 1998 FX71 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
192474 1998 FM72 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
192475 1998 FR122 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192476 1998 FN133 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192477 1998 FF134 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192478 1998 FM138 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
192479 1998 FO138 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
192480 1998 FZ138 28/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192481 1998 GQ2 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192482 1998 GS8 02/04/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
192483 1998 HS2 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192484 1998 HE4 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
192485 1998 HM5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192486 1998 HP7 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
192487 1998 HG11 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192488 1998 HK22 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192489 1998 HU22 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
192490 1998 HU23 28/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192491 1998 HU27 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192492 1998 HA35 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192493 1998 HG42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
192494 1998 HF62 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
192495 1998 HJ64 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
192496 1998 HS66 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
192497 1998 HJ89 21/04/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
192498 1998 KA7 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
192499 1998 KT10 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192500 1998 KT15 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL