Danh sách tiểu hành tinh/191501–191600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191501 2003 UA48 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
191502 2003 UL48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
191503 2003 UW48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
191504 2003 UL54 18/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
191505 2003 UQ57 16/10/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
191506 2003 UT63 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
191507 2003 UK65 16/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
191508 2003 UA73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
191509 2003 UD83 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
191510 2003 UK85 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
191511 2003 UT86 18/10/2003 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
191512 2003 UA87 18/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
191513 2003 UJ89 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
191514 2003 UQ92 20/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
191515 2003 UB111 19/10/2003 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
191516 2003 US112 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191517 2003 UK116 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
191518 2003 UA129 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
191519 2003 UD133 20/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
191520 2003 UE148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
191521 2003 UJ152 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
191522 2003 US158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
191523 2003 UD173 20/10/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
191524 2003 UN177 21/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
191525 2003 UW183 21/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
191526 2003 UV186 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
191527 2003 UA193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
191528 2003 UV193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
191529 2003 UX196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
191530 2003 UX197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
191531 2003 UQ198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
191532 2003 UV199 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191533 2003 UV208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
191534 2003 UM211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
191535 2003 UE218 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191536 2003 UY222 22/10/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
191537 2003 UL223 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
191538 2003 UR227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
191539 2003 UL230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
191540 2003 UF236 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
191541 2003 UF238 23/10/2003 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
191542 2003 UM244 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
191543 2003 UJ249 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
191544 2003 UA255 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
191545 2003 UZ261 26/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
191546 2003 UV268 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
191547 2003 UB269 28/10/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
191548 2003 UG278 25/10/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
191549 2003 UL293 18/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
191550 2003 UL299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
191551 2003 VK1 06/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 4,8 km MPC · JPL
191552 2003 VC8 14/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
191553 2003 WV14 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
191554 2003 WC15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
191555 2003 WC20 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
191556 2003 WM44 19/11/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
191557 2003 WT63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
191558 2003 WO65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
191559 2003 WE69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
191560 2003 WR69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
191561 2003 WT74 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
191562 2003 WD81 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
191563 2003 WJ102 21/11/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
191564 2003 WZ112 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
191565 2003 WX128 21/11/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
191566 2003 WN139 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191567 2003 WX146 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191568 2003 WR151 26/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
191569 2003 WZ153 29/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
191570 2003 WQ162 30/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191571 2003 WX170 21/11/2003 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
191572 2003 WU189 22/11/2003 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
191573 2003 XZ10 10/12/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
191574 2003 XF14 15/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191575 2003 XP25 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191576 2003 XM30 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
191577 2003 XU32 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
191578 2003 XH35 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191579 2003 YB6 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
191580 2003 YR53 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191581 2003 YC64 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
191582 Kikadolfi 2003 YK69 20/12/2003 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 3,8 km MPC · JPL
191583 2003 YF105 22/12/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
191584 2004 BA143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
191585 2004 CO63 12/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
191586 2004 DU49 22/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191587 2004 EJ6 12/03/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
191588 2004 EO73 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
191589 2004 FQ5 19/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
191590 2004 FN29 24/03/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 880 m MPC · JPL
191591 2004 FR38 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191592 2004 FX46 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191593 2004 FD68 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191594 2004 FC90 20/03/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
191595 2004 FF109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
191596 2004 FX121 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
191597 2004 FX125 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191598 2004 FT142 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191599 2004 FN143 28/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191600 2004 FW146 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL