Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/192301–192400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192301 1992 SQ10 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
192302 1993 BL8 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
192303 1993 FJ7 17/03/1993 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
192304 1993 FK40 19/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
192305 1993 FE45 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
192306 1993 FB80 17/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
192307 1993 RM16 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
192308 1993 TK7 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192309 1993 TK26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
192310 1993 TN26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
192311 1993 TS29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
192312 1994 AT9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192313 1994 AV13 12/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192314 1994 CN1 09/02/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,3 km MPC · JPL
192315 1994 JO4 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192316 1994 JH6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
192317 1994 PO26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
192318 1994 RH16 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
192319 1994 RY24 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
192320 1994 RA28 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
192321 1994 SE11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192322 1994 SN11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192323 1994 SD12 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
192324 1994 TD7 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
192325 1994 UL8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192326 1994 UT8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192327 1994 VS3 01/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
192328 1994 WW5 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192329 1995 BE14 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
192330 1995 BN15 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
192331 1995 CB6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
192332 1995 FA 21/03/1995 Stroncone Santa Lucia Obs. 1,4 km MPC · JPL
192333 1995 FG5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192334 1995 GU6 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192335 1995 HD4 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
192336 1995 KK3 25/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
192337 1995 ME2 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192338 1995 MM5 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192339 1995 OD4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192340 1995 OE14 23/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192341 1995 QF6 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192342 1995 SP14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
192343 1995 SU14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
192344 1995 SY15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
192345 1995 SG24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
192346 1995 ST31 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192347 1995 SK32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192348 1995 SY37 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192349 1995 SV44 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192350 1995 SW49 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192351 1995 SM51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192352 1995 SE86 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192353 1995 TS1 14/10/1995 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
192354 1995 TV2 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192355 1995 TL3 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192356 1995 UB12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192357 1995 UY16 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192358 1995 VT4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
192359 1995 VY7 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
192360 1995 VN11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192361 1995 VB17 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192362 1995 VC18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192363 1995 WR9 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192364 1995 WB16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192365 1995 WU25 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192366 1995 XP3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192367 1995 YF25 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192368 1996 AT5 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192369 1996 AC6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192370 1996 AG10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192371 1996 AD12 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192372 1996 AB14 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192373 1996 BL6 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192374 1996 BP6 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192375 1996 BR7 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192376 1996 EH6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192377 1996 EL11 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192378 1996 FZ10 20/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
192379 1996 GS6 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192380 1996 GR11 14/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
192381 1996 HT4 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
192382 1996 JM8 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
192383 1996 JD10 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192384 1996 KN2 18/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192385 1996 RO12 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192386 1996 RE14 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
192387 1996 RV15 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192388 1996 RD29 11/09/1996 La Silla UDTS 14 km MPC · JPL
192389 1996 RT29 12/09/1996 La Silla UDTS 16 km MPC · JPL
192390 1996 RO30 13/09/1996 La Silla UDTS 15 km MPC · JPL
192391 1996 TQ2 03/10/1996 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
192392 1996 TM18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192393 1996 TT22 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
192394 1996 TJ35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
192395 1996 TN36 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192396 1996 XP3 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192397 1996 XZ5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
192398 1996 XL10 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192399 1996 XL29 13/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192400 1997 AG2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL