Danh sách tiểu hành tinh/191301–191400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191301 2003 GP12 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
191302 2003 GD32 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191303 2003 GU35 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
191304 2003 GD44 09/04/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191305 2003 HQ20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
191306 2003 HV20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
191307 2003 HV21 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
191308 2003 HX29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
191309 2003 HQ30 28/04/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
191310 2003 HM32 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
191311 2003 HV37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
191312 2003 HX38 29/04/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
191313 2003 HJ41 29/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
191314 2003 HC44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
191315 2003 HT46 28/04/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
191316 2003 HZ47 30/04/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
191317 2003 HK55 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
191318 2003 HT57 25/04/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
191319 2003 JW7 02/05/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191320 2003 JZ12 04/05/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
191321 2003 JF18 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
191322 2003 KJ 20/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
191323 2003 KN 22/05/2003 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
191324 2003 KA4 23/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
191325 2003 LQ2 03/06/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
191326 2003 MV5 26/06/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
191327 2003 MO12 29/06/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
191328 2003 OT6 21/07/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
191329 2003 OB18 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
191330 2003 OX28 24/07/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
191331 2003 OZ28 24/07/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
191332 2003 PK7 01/08/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
191333 2003 QR1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
191334 2003 QB2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
191335 2003 QC5 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
191336 2003 QS7 21/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
191337 2003 QN11 21/08/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
191338 2003 QD13 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
191339 2003 QD19 22/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
191340 2003 QT22 20/08/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
191341 Lánczos 2003 QC31 24/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 2,7 km MPC · JPL
191342 2003 QK32 21/08/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
191343 2003 QF33 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191344 2003 QK33 22/08/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191345 2003 QN33 22/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
191346 2003 QH39 22/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
191347 2003 QZ41 22/08/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
191348 2003 QL42 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
191349 2003 QF46 23/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
191350 2003 QF48 20/08/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
191351 2003 QY58 23/08/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
191352 2003 QS66 22/08/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
191353 2003 QL67 23/08/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
191354 2003 QD69 23/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
191355 2003 QZ73 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
191356 2003 QW75 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
191357 2003 QE79 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191358 2003 QH80 22/08/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
191359 2003 QR81 23/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
191360 2003 QZ84 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
191361 2003 QD87 25/08/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
191362 2003 QG87 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
191363 2003 QS93 28/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
191364 2003 QQ94 28/08/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
191365 2003 QA102 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
191366 2003 QB107 31/08/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191367 2003 QD113 31/08/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
191368 2003 RQ5 03/09/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
191369 2003 RR7 03/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
191370 2003 RO9 04/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191371 2003 RS9 04/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
191372 2003 RP13 15/09/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
191373 2003 RD14 15/09/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
191374 2003 RK14 14/09/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
191375 2003 RO26 03/09/2003 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
191376 2003 RZ26 02/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191377 2003 SQ 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
191378 2003 SJ4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
191379 2003 SY7 16/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
191380 2003 SH8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
191381 2003 SD17 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
191382 2003 SR18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
191383 2003 SM22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
191384 2003 SZ27 18/09/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
191385 2003 SU39 16/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
191386 2003 SK40 16/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191387 2003 SO40 16/09/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
191388 2003 SU40 16/09/2003 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
191389 2003 SQ42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
191390 2003 SH44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
191391 2003 SR44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
191392 2003 SC45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
191393 2003 SO47 17/09/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
191394 2003 SN48 18/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
191395 2003 SQ48 18/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191396 2003 SB50 18/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
191397 2003 ST59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
191398 2003 SH63 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191399 2003 SO67 19/09/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
191400 2003 SZ70 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL