Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/191201–191300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191201 2002 PN71 12/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
191202 2002 PJ82 09/08/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
191203 2002 PT94 12/08/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
191204 2002 PN97 14/08/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
191205 2002 PS105 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
191206 2002 PP109 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
191207 2002 PH169 08/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
191208 2002 QU28 29/08/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
191209 2002 QE32 29/08/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
191210 2002 QR41 29/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
191211 2002 QC58 17/08/2002 Palomar A. Lowe 4,2 km MPC · JPL
191212 2002 QV116 29/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
191213 2002 RA1 02/09/2002 Bagnall Beach G. Crawford 6,1 km MPC · JPL
191214 2002 RO30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
191215 2002 RA39 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
191216 2002 RJ40 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
191217 2002 RX43 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191218 2002 RY50 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
191219 2002 RC71 04/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
191220 2002 RU74 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191221 2002 RL85 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
191222 2002 RY88 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191223 2002 RK124 09/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
191224 2002 RK146 11/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191225 2002 RN150 11/09/2002 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
191226 2002 RC170 13/09/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
191227 2002 RA239 01/09/2002 Haleakala R. Matson 6,1 km MPC · JPL
191228 2002 RN242 03/09/2002 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 4,3 km MPC · JPL
191229 2002 RQ246 15/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
191230 2002 SG1 26/09/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
191231 2002 SR6 27/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
191232 2002 SL18 26/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
191233 2002 SX45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
191234 2002 TX17 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191235 2002 TB122 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 6,4 km MPC · JPL
191236 2002 TT139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
191237 2002 TA175 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
191238 2002 UP27 31/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
191239 2002 VW13 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
191240 2002 VX16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191241 2002 VN103 12/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
191242 2002 XA35 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191243 2002 XJ60 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191244 2002 YC4 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
191245 2002 YL9 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191246 2002 YV15 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191247 2002 YM29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191248 2002 YO29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191249 2003 AS38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191250 2003 AL69 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191251 2003 AV90 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
191252 2003 BS2 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
191253 2003 BE9 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
191254 2003 BO9 26/01/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
191255 2003 BP18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191256 2003 BW27 26/01/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
191257 2003 BE33 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
191258 2003 BV33 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191259 2003 BL37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
191260 2003 BM49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
191261 2003 BK53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
191262 2003 BW54 27/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
191263 2003 BK60 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
191264 2003 BA61 27/01/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
191265 2003 BU77 30/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191266 2003 BG82 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
191267 2003 CO3 03/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
191268 2003 CM24 04/02/2003 La Silla C. Barbieri 840 m MPC · JPL
191269 2003 DB2 21/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
191270 2003 DN13 26/02/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
191271 2003 ER5 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191272 2003 EM6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
191273 2003 EA13 06/03/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
191274 2003 EJ13 06/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
191275 2003 ES18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
191276 2003 EZ26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
191277 2003 EN29 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191278 2003 ED38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
191279 2003 EV51 11/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
191280 2003 EZ56 09/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
191281 2003 EN62 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
191282 Feustel 2003 FS 22/03/2003 Kleť KLENOT 1,3 km MPC · JPL
191283 2003 FX12 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
191284 2003 FA36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191285 2003 FU57 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
191286 2003 FY57 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191287 2003 FD75 26/03/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
191288 2003 FZ77 27/03/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
191289 2003 FR94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
191290 2003 FR102 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
191291 2003 FH103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
191292 2003 FF107 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
191293 2003 FK107 30/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
191294 2003 FM108 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
191295 2003 FX112 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
191296 2003 FQ128 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
191297 2003 GP2 01/04/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
191298 2003 GG8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
191299 2003 GH9 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191300 2003 GS9 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL