Danh sách tiểu hành tinh/192001–192100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192001 Raynatedford 2005 XG112 02/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
192002 2005 XB117 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
192003 2005 YH1 21/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
192004 2005 YH24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192005 2005 YZ24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192006 2005 YO29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192007 2005 YO33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
192008 2005 YJ35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
192009 2005 YG41 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
192010 2005 YA42 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192011 2005 YP42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192012 2005 YT60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192013 2005 YR61 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192014 2005 YV66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
192015 2005 YU70 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
192016 2005 YP72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
192017 2005 YB77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
192018 2005 YV109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192019 2005 YA116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192020 2005 YJ148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192021 2005 YN148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192022 2005 YG158 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
192023 2005 YK175 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192024 2005 YA176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192025 2005 YH193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
192026 2005 YM193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
192027 2005 YG201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
192028 2005 YO211 28/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
192029 2005 YS211 28/12/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
192030 2005 YS224 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
192031 2005 YU225 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
192032 2005 YF247 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
192033 2005 YG247 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
192034 2005 YL269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
192035 2005 YV273 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
192036 2005 YW273 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
192037 2005 YU274 25/12/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
192038 2005 YE275 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
192039 2005 YM286 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192040 2005 YF287 25/12/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
192041 2005 YG287 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
192042 2006 AP4 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192043 2006 AK14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
192044 2006 AH32 05/01/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
192045 2006 AX45 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
192046 2006 AE73 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
192047 2006 AX78 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192048 2006 AY85 11/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
192049 2006 AU92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
192050 2006 AJ93 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192051 2006 AT95 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192052 2006 AU96 10/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
192053 2006 AV96 10/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
192054 2006 BO12 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192055 2006 BA36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
192056 2006 BR40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192057 2006 BC41 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
192058 2006 BT43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
192059 2006 BA45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
192060 2006 BW58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
192061 2006 BE60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192062 2006 BY79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192063 2006 BF83 24/01/2006 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
192064 2006 BX83 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192065 2006 BY83 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192066 2006 BF90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192067 2006 BT90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
192068 2006 BA93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192069 2006 BU93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192070 2006 BH96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192071 2006 BW96 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
192072 2006 BG98 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192073 2006 BW98 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192074 2006 BY98 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192075 2006 BW101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
192076 2006 BO103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
192077 2006 BK116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192078 2006 BU123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192079 2006 BC126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192080 2006 BF139 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
192081 2006 BW142 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
192082 2006 BX145 30/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
192083 2006 BS155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
192084 2006 BV155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
192085 2006 BY163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
192086 2006 BL166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
192087 2006 BM167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
192088 2006 BG169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
192089 2006 BM183 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
192090 2006 BQ192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
192091 2006 BQ196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
192092 2006 BD200 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192093 2006 BG200 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
192094 2006 BH203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
192095 2006 BJ207 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
192096 2006 BX207 31/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
192097 2006 BF210 31/01/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
192098 2006 BT252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192099 2006 BS253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
192100 2006 BA269 27/01/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL