Danh sách tiểu hành tinh/191701–191800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191701 2004 RP169 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191702 2004 RQ170 08/09/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
191703 2004 RB172 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191704 2004 RF172 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
191705 2004 RR188 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
191706 2004 RX188 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191707 2004 RY192 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191708 2004 RQ194 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191709 2004 RT194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191710 2004 RW195 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191711 2004 RQ196 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191712 2004 RT196 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
191713 2004 RE199 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
191714 2004 RX199 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
191715 2004 RG201 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
191716 2004 RX206 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
191717 2004 RZ214 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191718 2004 RL218 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
191719 2004 RO220 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191720 2004 RG224 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191721 2004 RP228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
191722 2004 RZ229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
191723 2004 RE237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
191724 2004 RJ246 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
191725 2004 RM276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
191726 2004 RV287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
191727 2004 RK293 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191728 2004 RK305 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191729 2004 RZ306 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191730 2004 RL309 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
191731 2004 RZ309 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191732 2004 RD310 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
191733 2004 RV312 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
191734 2004 RU323 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191735 2004 RN325 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191736 2004 RV325 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191737 2004 RE326 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
191738 2004 RR333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
191739 2004 RO338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
191740 2004 SB12 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
191741 2004 SC12 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
191742 2004 SA13 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
191743 2004 SZ13 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
191744 2004 SX15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
191745 2004 SM20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
191746 2004 SQ22 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
191747 2004 SV29 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
191748 2004 SZ40 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191749 2004 SO42 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191750 2004 ST48 21/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
191751 2004 SC50 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191752 2004 SE50 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191753 2004 SD51 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
191754 2004 SC52 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191755 2004 SQ54 22/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
191756 2004 SU54 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191757 2004 SP60 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
191758 2004 TV1 03/10/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
191759 2004 TA12 06/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
191760 2004 TH12 07/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
191761 2004 TK23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
191762 2004 TU34 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
191763 2004 TB42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
191764 2004 TH45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
191765 2004 TF48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
191766 2004 TF50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
191767 2004 TH51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
191768 2004 TJ51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
191769 2004 TB53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
191770 2004 TA55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
191771 2004 TH68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
191772 2004 TE71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
191773 2004 TM73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
191774 2004 TA76 06/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
191775 2004 TQ77 12/10/2004 Moletai Molėtai Obs. 3,9 km MPC · JPL
191776 2004 TC79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
191777 2004 TN85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
191778 2004 TA86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
191779 2004 TT91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
191780 2004 TA99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
191781 2004 TS99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
191782 2004 TW113 07/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
191783 2004 TX115 15/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,8 km MPC · JPL
191784 2004 TP122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
191785 2004 TP124 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191786 2004 TZ125 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191787 2004 TZ126 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
191788 2004 TQ131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
191789 2004 TG132 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
191790 2004 TC134 07/10/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
191791 2004 TM134 07/10/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
191792 2004 TV136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
191793 2004 TK154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
191794 2004 TO161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
191795 2004 TK170 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
191796 2004 TQ178 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
191797 2004 TQ203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
191798 2004 TA205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
191799 2004 TL205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
191800 2004 TW211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL