Danh sách tiểu hành tinh/190601–190700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190601 2000 UP75 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190602 2000 UZ79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190603 2000 UV80 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190604 2000 UG89 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190605 2000 UX91 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190606 2000 UO99 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190607 2000 UJ109 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190608 2000 VD24 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190609 2000 VH24 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190610 2000 VY36 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190611 2000 VN38 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190612 2000 VZ46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190613 2000 VJ49 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190614 2000 VJ54 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190615 2000 VN59 06/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190616 2000 WA7 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
190617 Alexandergerst 2000 WT9 19/11/2000 Drebach J. Kandler 1,6 km MPC · JPL
190618 2000 WM18 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190619 2000 WM25 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190620 2000 WC39 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190621 2000 WJ46 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190622 2000 WT49 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190623 2000 WD58 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190624 2000 WW68 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190625 2000 WB85 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190626 2000 WS91 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190627 2000 WP94 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190628 2000 WW112 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190629 2000 WT114 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190630 2000 WZ124 27/11/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
190631 2000 WT129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
190632 2000 WT131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
190633 2000 WH135 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190634 2000 WG141 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190635 2000 WX148 29/11/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
190636 2000 WE151 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190637 2000 WE155 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190638 2000 WD164 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190639 2000 WZ171 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190640 2000 WO172 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190641 2000 XD3 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190642 2000 XX5 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
190643 2000 XH8 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
190644 2000 XS9 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190645 2000 XC18 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
190646 2000 XD20 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190647 2000 XH24 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190648 2000 XS24 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190649 2000 XF26 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190650 2000 XN40 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
190651 2000 XM46 07/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190652 2000 XW46 07/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190653 2000 XD48 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190654 2000 XJ48 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190655 2000 YT25 22/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
190656 2000 YH40 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
190657 2000 YJ40 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
190658 2000 YA44 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190659 2000 YO57 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190660 2000 YE67 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
190661 2000 YT84 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
190662 2000 YD86 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190663 2000 YF88 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190664 2000 YX90 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190665 2000 YG98 30/12/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
190666 2000 YB99 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190667 2000 YD108 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190668 2000 YK112 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190669 2000 YJ117 30/12/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
190670 2001 AU19 05/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,7 km MPC · JPL
190671 2001 AS22 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
190672 2001 AR26 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190673 2001 AZ45 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
190674 2001 BZ18 19/01/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
190675 2001 BU20 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190676 2001 BO34 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190677 2001 BQ61 24/01/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
190678 2001 BQ63 29/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
190679 2001 BE73 28/01/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
190680 2001 CM2 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
190681 2001 CW23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
190682 2001 CF31 02/02/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
190683 2001 CR47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
190684 2001 DW15 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
190685 2001 DF25 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190686 2001 DG36 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
190687 2001 DW40 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190688 2001 DB89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
190689 2001 DO93 19/02/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
190690 2001 DO105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
190691 2001 EG3 04/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
190692 2001 EC7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
190693 2001 ED13 14/03/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
190694 2001 EX24 15/03/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
190695 2001 FX1 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
190696 2001 FT14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
190697 2001 FQ16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
190698 2001 FG30 20/03/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
190699 2001 FR30 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
190700 2001 FO45 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL