Danh sách tiểu hành tinh/190501–190600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190501 2000 GV145 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
190502 2000 GT170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
190503 2000 GT177 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
190504 Hermanottó 2000 HE 22/04/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, G. Szabó 910 m MPC · JPL
190505 2000 HS4 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190506 2000 HO18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190507 2000 HU26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
190508 2000 HM43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190509 2000 HX47 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190510 2000 HH60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
190511 2000 HL72 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
190512 2000 JE22 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190513 2000 JP25 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190514 2000 JO42 07/05/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
190515 2000 JO49 09/05/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
190516 2000 JT73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
190517 2000 KE8 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190518 2000 KF43 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190519 2000 NR17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
190520 2000 PN26 05/08/2000 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
190521 2000 QV21 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190522 2000 QM44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190523 2000 QK93 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190524 2000 QJ108 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190525 2000 QX124 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190526 2000 QC170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190527 2000 QB180 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190528 2000 QQ181 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190529 2000 QD184 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190530 2000 QS189 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190531 2000 QS194 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190532 2000 QX215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190533 2000 RN5 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190534 2000 RH8 01/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
190535 2000 RM28 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190536 2000 RQ35 02/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
190537 2000 RS45 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190538 2000 RS48 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190539 2000 RX60 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190540 2000 RE67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190541 2000 RO77 08/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190542 2000 RR78 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190543 2000 RM80 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190544 2000 RQ87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
190545 2000 RZ89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190546 2000 SW14 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190547 2000 SA19 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190548 2000 SU28 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190549 2000 SP37 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190550 2000 SD44 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190551 2000 SK48 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190552 2000 SV49 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190553 2000 SB65 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190554 2000 SU65 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190555 2000 SY67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190556 2000 SV73 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190557 2000 SH77 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190558 2000 SE78 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190559 2000 SK79 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190560 2000 SU86 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190561 2000 SY99 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190562 2000 SP106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190563 2000 SL123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190564 2000 SU128 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190565 2000 SU131 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
190566 2000 SJ132 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
190567 2000 SL137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190568 2000 SQ183 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
190569 2000 SY190 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190570 2000 SO203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190571 2000 SH206 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190572 2000 SK209 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190573 2000 SN211 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190574 2000 SR227 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190575 2000 SC243 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190576 2000 SZ270 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190577 2000 SE272 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190578 2000 SQ274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190579 2000 SB287 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
190580 2000 SB295 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190581 2000 SE296 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190582 2000 SO299 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190583 2000 SD309 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190584 2000 SH311 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
190585 2000 SF339 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190586 2000 SX354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
190587 2000 SQ361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
190588 2000 SN363 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
190589 2000 TY3 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190590 2000 TU10 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190591 2000 TA15 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190592 2000 TQ35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
190593 2000 TH44 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
190594 2000 TY61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
190595 2000 TP62 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190596 2000 UP2 23/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
190597 2000 UD24 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190598 2000 UY45 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
190599 2000 UR50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190600 2000 UL70 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL