Danh sách tiểu hành tinh/190301–190400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190301 1996 RA14 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
190302 1996 XE21 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
190303 1997 AH10 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
190304 1997 EP4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
190305 1997 LJ1 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
190306 1997 MB6 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
190307 1997 RA13 06/09/1997 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
190308 1997 SZ5 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
190309 1997 SX13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
190310 De Martin 190310|De Martin}} 02/10/1997 Sormano V. Giuliani 6,4 km MPC · JPL
190311 1997 TM2 03/10/1997 Caussols ODAS 14 km MPC · JPL
190312 1997 TK27 03/10/1997 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
190313 1997 UP12 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
190314 1997 VU1 01/11/1997 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 5,0 km MPC · JPL
190315 1997 VY4 05/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,8 km MPC · JPL
190316 1997 WC22 28/11/1997 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
190317 1997 XU13 04/12/1997 La Silla UDTS 1,1 km MPC · JPL
190318 1998 DN24 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
190319 1998 FN29 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190320 1998 HD33 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
190321 1998 HH42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
190322 1998 HZ83 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
190323 1998 KR5 19/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
190324 1998 OC13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
190325 1998 QQ60 27/08/1998 Ondřejov L. Kotková 5,1 km MPC · JPL
190326 1998 QD69 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190327 1998 QE85 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190328 1998 RA12 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190329 1998 RK14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
190330 1998 RO25 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190331 1998 RL41 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190332 1998 RC60 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190333 Jirous 1998 SX14 23/09/1998 Kleť M. Tichý 4,7 km MPC · JPL
190334 1998 SM59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
190335 1998 SJ76 19/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190336 1998 SD83 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190337 1998 SS96 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
190338 1998 SZ108 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190339 1998 SC117 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190340 1998 SX168 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
190341 1998 TS15 15/10/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
190342 1998 TJ20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190343 1998 TZ24 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
190344 1998 TO29 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
190345 1998 UR14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190346 1998 UG33 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190347 1998 VD19 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
190348 1998 VE28 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
190349 1998 WL7 23/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190350 1998 WD28 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
190351 1998 XV1 07/12/1998 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
190352 1998 XC23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
190353 1998 XK99 15/12/1998 Caussols ODAS 13 km MPC · JPL
190354 1998 YC20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
190355 1999 AR6 09/01/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,5 km MPC · JPL
190356 1999 BY28 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190357 1999 CG11 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
190358 1999 CC147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
190359 1999 FJ3 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190360 1999 FL70 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
190361 1999 FM82 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
190362 1999 JX99 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190363 1999 JL134 15/05/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
190364 1999 LJ4 10/06/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190365 1999 RS23 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
190366 1999 RW39 12/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
190367 1999 RE54 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
190368 1999 RR56 11/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190369 1999 RT72 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190370 1999 RZ78 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
190371 1999 RX81 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
190372 1999 RW82 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190373 1999 RY84 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
190374 1999 RG86 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
190375 1999 RY98 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190376 1999 RE104 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
190377 1999 RE107 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190378 1999 RN108 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190379 1999 RQ123 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
190380 1999 RS123 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
190381 1999 RJ132 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190382 1999 RY134 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190383 1999 RN151 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190384 1999 RZ181 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190385 1999 RP202 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190386 1999 RU202 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190387 1999 RL209 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
190388 1999 RW247 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
190389 1999 SC15 29/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
190390 1999 TD60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
190391 1999 TL77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
190392 1999 TL82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
190393 1999 TO101 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
190394 1999 TS108 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190395 1999 TR109 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190396 1999 TZ124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190397 1999 TZ138 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
190398 1999 TE142 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190399 1999 TQ144 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
190400 1999 TG145 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL