Danh sách tiểu hành tinh/190201–190300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190201 2005 YX145 29/12/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
190202 2005 YS155 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
190203 2005 YA158 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
190204 2005 YV163 28/12/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
190205 2005 YP207 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
190206 2005 YC233 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
190207 2005 YF269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
190208 2006 AQ 02/01/2006 Mauna Kea D. J. Tholen AMO +1km · 850 m MPC · JPL
190209 2006 AA21 05/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
190210 2006 AS66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
190211 2006 BY20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
190212 2006 BY45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
190213 2006 BL66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
190214 2006 BQ90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
190215 2006 BR92 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
190216 2006 BD114 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
190217 2006 BY209 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
190218 2006 BV223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
190219 2006 CG53 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
190220 2006 CC54 04/02/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
190221 2006 DM12 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
190222 2006 DE34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
190223 2006 DA35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
190224 2006 DW66 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
190225 2006 DA82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
190226 2006 DL120 21/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
190227 2006 DV201 20/02/2006 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
190228 2006 EB10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
190229 2006 OO5 19/07/2006 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
190230 2006 TD104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
190231 2006 UC143 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190232 2006 VF54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
190233 2007 AK2 01/01/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
190234 2007 BW6 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
190235 2007 BL74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
190236 2007 BF78 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
190237 2007 DM10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
190238 2007 DL43 17/02/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
190239 2007 DT44 17/02/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
190240 2007 DP52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
190241 2007 DS57 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
190242 2007 DA60 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190243 2007 EJ36 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
190244 2007 EZ67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
190245 2007 EW74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
190246 2007 EN139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190247 2007 EG173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
190248 2007 EJ182 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
190249 2007 ED200 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
190250 2007 EZ217 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
190251 2007 GL 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
190252 2007 GA33 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
190253 2007 GX33 11/04/2007 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
190254 2007 GR44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
190255 2007 HG 16/04/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
190256 2007 HV32 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
190257 2007 HP40 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
190258 2007 HC67 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
190259 2007 JX6 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
190260 2007 JM12 07/05/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
190261 2007 JV44 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
190262 2007 LA37 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
190263 2007 MF4 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
190264 2007 NE2 07/07/2007 Marly P. Kocher 15 km MPC · JPL
190265 2007 TC149 08/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190266 2007 UU32 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
190267 2007 VL6 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
190268 2007 XU3 05/12/2007 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
190269 2008 EL64 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
190270 2008 FM101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
190271 2008 HG5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
190272 2008 NO2 09/07/2008 OAM Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
190273 2822 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
190274 3117 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
190275 4275 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
190276 4548 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
190277 6227 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
190278 2217 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
190279 5143 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
190280 2142 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
190281 3525 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
190282 1989 UQ3 26/10/1989 Palomar E. F. Helin 1,6 km MPC · JPL
190283 Schielicke 1991 RE3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,1 km MPC · JPL
190284 1991 TN16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 830 m MPC · JPL
190285 1993 FH8 17/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
190286 1993 FV9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
190287 1993 FR54 17/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
190288 1994 PG12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
190289 1994 PR15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
190290 1994 SZ 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
190291 1995 OD6 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
190292 1995 OO7 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
190293 1995 OU10 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
190294 1995 QC6 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
190295 1995 SQ27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
190296 1995 SG46 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
190297 1995 UL43 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
190298 1995 WW33 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
190299 1996 AK3 13/01/1996 Kiso Kiso Obs. 2,3 km MPC · JPL
190300 1996 RV 10/09/1996 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL