Danh sách tiểu hành tinh/190001–190100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190001 2004 HL45 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190002 2004 JP14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190003 2004 JR26 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190004 2004 KM6 18/05/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
190005 2004 KQ17 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
190006 2004 LL11 11/06/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
190007 2004 LM13 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190008 2004 LT13 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190009 2004 LV18 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190010 2004 MM7 27/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
190011 2004 NR1 09/07/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190012 2004 NV4 09/07/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
190013 2004 NW12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190014 2004 NH22 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190015 2004 NA27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190016 2004 OT9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
190017 2004 PY15 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
190018 2004 PU16 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
190019 2004 PW35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
190020 2004 PY55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
190021 2004 PZ55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
190022 2004 PX58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190023 2004 PP83 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190024 2004 PB102 11/08/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
190025 2004 PO103 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190026 Iskorosten 2004 QJ 16/08/2004 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,9 km MPC · JPL
190027 2004 QB13 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
190028 2004 QG14 19/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190029 2004 QE17 25/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190030 2004 RC1 03/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
190031 2004 RW17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
190032 2004 RG41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
190033 2004 RM54 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190034 2004 RZ61 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190035 2004 RY63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190036 2004 RM75 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190037 2004 RF78 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
190038 2004 RK88 07/09/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
190039 2004 RR88 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190040 2004 RY103 08/09/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
190041 2004 RO106 08/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
190042 2004 RW112 06/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190043 2004 RY112 06/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190044 2004 RB113 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190045 2004 RC124 07/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
190046 2004 RZ150 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190047 2004 RH152 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190048 2004 RU159 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
190049 2004 RJ168 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190050 2004 RF171 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190051 2004 RL174 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190052 2004 RP181 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190053 2004 RH182 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190054 2004 RO200 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190055 2004 RK220 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190056 2004 RQ249 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
190057 Nakagawa 2004 RR252 14/09/2004 Nakagawa H. Hori, H. Maeno 3,2 km MPC · JPL
190058 2004 RS257 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
190059 2004 RW306 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190060 2004 RA307 12/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190061 2004 RP314 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
190062 2004 RZ315 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190063 2004 RS318 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
190064 2004 RU320 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190065 2004 RY320 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190066 2004 RV322 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190067 2004 RX327 14/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190068 2004 RR332 14/09/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
190069 2004 RU332 14/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
190070 2004 RL346 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190071 2004 SU16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
190072 2004 SW22 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
190073 2004 SY44 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190074 2004 SO45 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
190075 2004 SP56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
190076 2004 SK58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
190077 2004 TL11 04/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
190078 2004 TL17 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190079 2004 TL21 03/10/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
190080 2004 TD38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
190081 2004 TB50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
190082 2004 TP51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
190083 2004 TB79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
190084 2004 TO83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
190085 2004 TQ110 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
190086 2004 TW112 07/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
190087 2004 TR132 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
190088 2004 TU133 07/10/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
190089 2004 TM135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
190090 2004 TN135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
190091 2004 TU135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
190092 2004 TO143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
190093 2004 TH148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
190094 2004 TL161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
190095 2004 TR172 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190096 2004 TY192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
190097 2004 TY221 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190098 2004 TF227 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
190099 2004 TA241 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
190100 2004 TS260 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL