Danh sách tiểu hành tinh/190701–190800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190701 2001 FZ56 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
190702 2001 FN85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
190703 2001 FW123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
190704 2001 FY125 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
190705 2001 FW146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
190706 2001 FK158 27/03/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
190707 2001 FC159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
190708 2001 FB168 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
190709 2001 FV178 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
190710 Marktapley 2001 FA185 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 5,8 km MPC · JPL
190711 2001 FF188 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
190712 2001 GZ7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190713 2001 HK19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
190714 2001 KX5 17/05/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
190715 2001 KQ7 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190716 2001 KH32 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190717 2001 KH34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190718 2001 KK53 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
190719 2001 NE8 14/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
190720 2001 NL10 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
190721 2001 OK23 22/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
190722 2001 ON39 20/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
190723 2001 OL61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
190724 2001 OQ64 27/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
190725 2001 OO72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
190726 2001 OC95 29/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
190727 2001 OP97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
190728 2001 OL98 25/07/2001 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
190729 2001 PD3 03/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
190730 2001 PY13 13/08/2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,4 km MPC · JPL
190731 2001 PW14 15/08/2001 Badlands R. Dyvig 1,2 km MPC · JPL
190732 2001 PJ17 09/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
190733 2001 PE22 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
190734 2001 PP23 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
190735 2001 PP29 11/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190736 2001 PM43 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
190737 2001 PD51 01/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
190738 2001 PR53 14/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
190739 2001 PL60 13/08/2001 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
190740 2001 PX60 13/08/2001 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
190741 2001 QJ1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190742 2001 QH6 16/08/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
190743 2001 QW6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190744 2001 QE7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190745 2001 QZ8 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190746 2001 QD15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190747 2001 QW36 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190748 2001 QZ36 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190749 2001 QT43 16/08/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
190750 2001 QE54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190751 2001 QM58 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190752 2001 QR61 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190753 2001 QF62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190754 2001 QL79 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190755 2001 QS83 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190756 2001 QO93 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
190757 2001 QT93 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190758 2001 QH96 22/08/2001 Socorro LINEAR AMO 740 m MPC · JPL
190759 2001 QC112 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
190760 2001 QG116 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190761 2001 QX130 20/08/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
190762 2001 QO134 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190763 2001 QU135 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190764 2001 QN137 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190765 2001 QE150 25/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
190766 2001 QU154 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
190767 2001 QV158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
190768 2001 QV167 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
190769 2001 QJ196 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190770 2001 QA205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
190771 2001 QZ207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
190772 2001 QJ222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
190773 2001 QL236 24/08/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
190774 2001 QL240 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190775 2001 QK241 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190776 2001 QY247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190777 2001 QK249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190778 2001 QD260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190779 2001 QL276 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190780 2001 QA279 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190781 2001 QO285 23/08/2001 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
190782 2001 QT285 23/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
190783 2001 QG290 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190784 2001 QL294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
190785 2001 RB5 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190786 2001 RL7 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190787 2001 RR13 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190788 2001 RT17 11/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
190789 2001 RE19 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190790 2001 RQ20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190791 2001 RF26 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190792 2001 RZ26 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190793 2001 RX28 07/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
190794 2001 RS30 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190795 2001 RQ40 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190796 2001 RZ43 09/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
190797 2001 RA45 09/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
190798 2001 RT45 14/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
190799 2001 RE67 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190800 2001 RT68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL