Danh sách tiểu hành tinh/189701–189800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189701 2001 TX52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189702 2001 TQ85 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
189703 2001 TS96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189704 2001 TN110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189705 2001 TP122 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189706 2001 TE134 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
189707 2001 TD148 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
189708 2001 TH149 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
189709 2001 TC158 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
189710 2001 TH168 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189711 2001 TT173 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
189712 2001 TE183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189713 2001 TD198 11/10/2001 Eskridge Farpoint Obs. 980 m MPC · JPL
189714 2001 TL229 15/10/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
189715 2001 UX12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
189716 2001 UT14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
189717 2001 UD41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189718 2001 UV46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189719 2001 UW96 17/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
189720 2001 UA155 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189721 2001 UL158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189722 2001 UN167 19/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189723 2001 UB178 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189724 2001 VA13 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
189725 2001 VB30 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189726 2001 VD55 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189727 2001 VJ77 09/11/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
189728 2001 VW110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189729 2001 WV8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
189730 2001 WW11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189731 2001 WE47 16/11/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
189732 2001 WG60 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189733 2001 XU2 08/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
189734 2001 XV16 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
189735 2001 XJ55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189736 2001 XP55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189737 2001 XA71 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189738 2001 XO71 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189739 2001 XV75 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189740 2001 XA80 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189741 2001 XG97 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189742 2001 XM120 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189743 2001 XZ134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189744 2001 XF199 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189745 2001 XR240 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189746 2001 YV41 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189747 2001 YM45 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189748 2001 YR52 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189749 2001 YS84 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189750 2001 YT109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189751 2001 YJ121 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189752 2001 YB125 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189753 2001 YS127 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189754 2002 AB42 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189755 2002 AM43 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
189756 2002 AN53 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
189757 2002 AE82 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189758 2002 AA98 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189759 2002 AT133 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189760 2002 AK139 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189761 2002 AR155 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189762 2002 AF157 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189763 2002 AV160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189764 2002 AS191 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189765 2002 BC11 18/01/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
189766 2002 BK19 21/01/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
189767 2002 CH3 03/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
189768 2002 CF40 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
189769 2002 CT71 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189770 2002 CL73 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189771 2002 CY74 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189772 2002 CQ78 07/02/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
189773 2002 CN123 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
189774 2002 CY124 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189775 2002 CQ130 07/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
189776 2002 CM140 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
189777 2002 CK175 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
189778 2002 CW200 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
189779 2002 CJ203 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189780 2002 CA275 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
189781 2002 CF278 07/02/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
189782 2002 CX299 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189783 2002 CC302 12/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189784 2002 DE2 19/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
189785 2002 DG3 21/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189786 2002 DX3 22/02/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
189787 2002 EA2 09/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,2 km MPC · JPL
189788 2002 ER27 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189789 2002 EV46 11/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
189790 2002 EU127 12/03/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
189791 2002 EW140 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
189792 2002 EG141 12/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
189793 2002 ET148 15/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
189794 2002 EN154 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
189795 McGehee 2002 ER159 05/03/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
189796 2002 GL2 07/04/2002 Mount Hopkins T. B. Spahr 5,0 km MPC · JPL
189797 2002 GV50 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
189798 2002 GH131 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189799 2002 GL139 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
189800 2002 GU149 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189701 2001 TX52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189702 2001 TQ85 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
189703 2001 TS96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189704 2001 TN110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189705 2001 TP122 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189706 2001 TE134 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
189707 2001 TD148 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
189708 2001 TH149 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
189709 2001 TC158 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
189710 2001 TH168 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189711 2001 TT173 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
189712 2001 TE183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189713 2001 TD198 11/10/2001 Eskridge Farpoint Obs. 980 m MPC · JPL
189714 2001 TL229 15/10/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
189715 2001 UX12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
189716 2001 UT14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
189717 2001 UD41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189718 2001 UV46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189719 2001 UW96 17/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
189720 2001 UA155 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189721 2001 UL158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189722 2001 UN167 19/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189723 2001 UB178 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189724 2001 VA13 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
189725 2001 VB30 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189726 2001 VD55 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189727 2001 VJ77 09/11/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
189728 2001 VW110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189729 2001 WV8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
189730 2001 WW11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189731 2001 WE47 16/11/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
189732 2001 WG60 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189733 2001 XU2 08/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
189734 2001 XV16 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
189735 2001 XJ55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189736 2001 XP55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189737 2001 XA71 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189738 2001 XO71 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189739 2001 XV75 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189740 2001 XA80 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189741 2001 XG97 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189742 2001 XM120 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189743 2001 XZ134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189744 2001 XF199 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189745 2001 XR240 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189746 2001 YV41 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189747 2001 YM45 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189748 2001 YR52 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189749 2001 YS84 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189750 2001 YT109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189751 2001 YJ121 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189752 2001 YB125 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189753 2001 YS127 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189754 2002 AB42 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189755 2002 AM43 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
189756 2002 AN53 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
189757 2002 AE82 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189758 2002 AA98 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189759 2002 AT133 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189760 2002 AK139 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189761 2002 AR155 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189762 2002 AF157 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189763 2002 AV160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189764 2002 AS191 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189765 2002 BC11 18/01/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
189766 2002 BK19 21/01/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
189767 2002 CH3 03/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
189768 2002 CF40 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
189769 2002 CT71 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189770 2002 CL73 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189771 2002 CY74 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189772 2002 CQ78 07/02/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
189773 2002 CN123 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
189774 2002 CY124 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189775 2002 CQ130 07/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
189776 2002 CM140 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
189777 2002 CK175 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
189778 2002 CW200 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
189779 2002 CJ203 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189780 2002 CA275 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
189781 2002 CF278 07/02/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
189782 2002 CX299 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189783 2002 CC302 12/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189784 2002 DE2 19/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
189785 2002 DG3 21/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189786 2002 DX3 22/02/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
189787 2002 EA2 09/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,2 km MPC · JPL
189788 2002 ER27 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189789 2002 EV46 11/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
189790 2002 EU127 12/03/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
189791 2002 EW140 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
189792 2002 EG141 12/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
189793 2002 ET148 15/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
189794 2002 EN154 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
189795 McGehee 2002 ER159 05/03/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
189796 2002 GL2 07/04/2002 Mount Hopkins T. B. Spahr 5,0 km MPC · JPL
189797 2002 GV50 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
189798 2002 GH131 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189799 2002 GL139 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
189800 2002 GU149 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL