Danh sách tiểu hành tinh/189601–189700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189601 2000 WR155 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189602 2000 XC2 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189603 2000 XN5 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
189604 2000 XE17 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
189605 2000 XG23 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
189606 2000 XV31 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189607 2000 XR36 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189608 2000 XX36 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189609 2000 XX39 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
189610 2000 YE44 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189611 2000 YE49 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189612 2000 YM97 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189613 2000 YD100 25/12/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
189614 2000 YV143 19/12/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
189615 2001 AF25 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189616 2001 BQ17 19/01/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
189617 2001 BV23 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
189618 2001 BD41 24/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
189619 2001 BW57 29/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,4 km MPC · JPL
189620 2001 BH63 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
189621 2001 CL6 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189622 2001 DZ52 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
189623 2001 DK63 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
189624 2001 DF82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
189625 2001 FX107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
189626 2001 HV25 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189627 2001 HJ54 24/04/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
189628 2001 KE4 17/05/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
189629 2001 KH43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189630 2001 LE6 15/06/2001 Palomar NEAT APO 1,0 km MPC · JPL
189631 2001 LX8 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189632 2001 NK5 13/07/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
189633 2001 OW6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
189634 2001 OV14 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189635 2001 OW18 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
189636 2001 OY18 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
189637 2001 OT20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
189638 2001 OP21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
189639 2001 OA25 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
189640 2001 OO47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
189641 2001 OW48 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
189642 2001 OA66 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189643 2001 OH70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
189644 2001 OM70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
189645 2001 OQ85 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189646 2001 OB91 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
189647 2001 OB97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
189648 2001 OV102 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
189649 2001 OS106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189650 2001 OA107 29/07/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
189651 2001 PU4 06/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
189652 2001 PE26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
189653 2001 PR52 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
189654 2001 QB11 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189655 2001 QK36 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189656 2001 QZ50 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189657 2001 QB54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189658 2001 QQ97 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189659 2001 QG115 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189660 2001 QV135 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189661 2001 QL155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
189662 2001 QR170 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
189663 2001 QO188 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
189664 2001 QW233 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189665 2001 RY6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
189666 2001 RF50 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189667 2001 RN64 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189668 2001 RJ80 12/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
189669 2001 RK83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
189670 2001 RB100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189671 2001 RW129 12/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
189672 2001 RT136 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189673 2001 RK155 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189674 2001 SN22 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189675 2001 SF28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189676 2001 SC35 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
189677 2001 SU39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189678 2001 SM46 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189679 2001 SP47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189680 2001 SX70 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189681 2001 SV82 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189682 2001 SV83 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189683 2001 SR99 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189684 2001 SY110 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
189685 2001 SY113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
189686 2001 SB128 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
189687 2001 SC144 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
189688 2001 SU160 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189689 2001 SN222 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189690 2001 SY227 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
189691 2001 SU258 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189692 2001 SR260 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189693 2001 SO270 27/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,1 km MPC · JPL
189694 2001 SF276 27/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
189695 2001 SH278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
189696 2001 SQ280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
189697 2001 TY3 07/10/2001 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
189698 2001 TG24 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189699 2001 TK29 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189700 2001 TA45 14/10/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189601 2000 WR155 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189602 2000 XC2 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189603 2000 XN5 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
189604 2000 XE17 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
189605 2000 XG23 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
189606 2000 XV31 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189607 2000 XR36 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189608 2000 XX36 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189609 2000 XX39 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
189610 2000 YE44 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189611 2000 YE49 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189612 2000 YM97 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189613 2000 YD100 25/12/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
189614 2000 YV143 19/12/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
189615 2001 AF25 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189616 2001 BQ17 19/01/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
189617 2001 BV23 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
189618 2001 BD41 24/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
189619 2001 BW57 29/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,4 km MPC · JPL
189620 2001 BH63 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
189621 2001 CL6 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189622 2001 DZ52 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
189623 2001 DK63 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
189624 2001 DF82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
189625 2001 FX107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
189626 2001 HV25 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189627 2001 HJ54 24/04/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
189628 2001 KE4 17/05/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
189629 2001 KH43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189630 2001 LE6 15/06/2001 Palomar NEAT APO 1,0 km MPC · JPL
189631 2001 LX8 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189632 2001 NK5 13/07/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
189633 2001 OW6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
189634 2001 OV14 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189635 2001 OW18 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
189636 2001 OY18 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
189637 2001 OT20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
189638 2001 OP21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
189639 2001 OA25 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
189640 2001 OO47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
189641 2001 OW48 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
189642 2001 OA66 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189643 2001 OH70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
189644 2001 OM70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
189645 2001 OQ85 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189646 2001 OB91 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
189647 2001 OB97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
189648 2001 OV102 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
189649 2001 OS106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189650 2001 OA107 29/07/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
189651 2001 PU4 06/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
189652 2001 PE26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
189653 2001 PR52 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
189654 2001 QB11 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189655 2001 QK36 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189656 2001 QZ50 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189657 2001 QB54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189658 2001 QQ97 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189659 2001 QG115 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189660 2001 QV135 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189661 2001 QL155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
189662 2001 QR170 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
189663 2001 QO188 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
189664 2001 QW233 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189665 2001 RY6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
189666 2001 RF50 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189667 2001 RN64 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189668 2001 RJ80 12/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
189669 2001 RK83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
189670 2001 RB100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189671 2001 RW129 12/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
189672 2001 RT136 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189673 2001 RK155 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189674 2001 SN22 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189675 2001 SF28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189676 2001 SC35 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
189677 2001 SU39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189678 2001 SM46 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189679 2001 SP47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189680 2001 SX70 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189681 2001 SV82 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189682 2001 SV83 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189683 2001 SR99 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189684 2001 SY110 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
189685 2001 SY113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
189686 2001 SB128 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
189687 2001 SC144 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
189688 2001 SU160 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189689 2001 SN222 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189690 2001 SY227 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
189691 2001 SU258 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189692 2001 SR260 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189693 2001 SO270 27/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,1 km MPC · JPL
189694 2001 SF276 27/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
189695 2001 SH278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
189696 2001 SQ280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
189697 2001 TY3 07/10/2001 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
189698 2001 TG24 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189699 2001 TK29 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189700 2001 TA45 14/10/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL