Danh sách tiểu hành tinh/190401–190500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190401 1999 TL145 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
190402 1999 TK168 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190403 1999 TV191 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
190404 1999 TA192 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
190405 1999 TF193 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190406 1999 TR194 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
190407 1999 TK231 05/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
190408 1999 TM245 07/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
190409 1999 TR246 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
190410 1999 TX253 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
190411 1999 TF254 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
190412 1999 TN267 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
190413 1999 TN284 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
190414 1999 TF319 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190415 1999 UP1 17/10/1999 Heppenheim Starkenburg Obs. 4,4 km MPC · JPL
190416 1999 UH8 29/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
190417 1999 UU12 29/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
190418 1999 UO35 31/10/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
190419 1999 VO54 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
190420 1999 VZ70 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190421 1999 VN79 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190422 1999 VG92 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
190423 1999 VZ107 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190424 1999 VA114 09/11/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
190425 1999 VM137 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190426 1999 VW138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190427 1999 VV150 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
190428 1999 VS159 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
190429 1999 VB180 06/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190430 1999 VB189 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
190431 1999 VZ194 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190432 1999 WO17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
190433 1999 XC59 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
190434 1999 XX78 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190435 1999 XN146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
190436 1999 XT181 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
190437 1999 XS182 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190438 1999 XD193 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
190439 1999 XQ203 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
190440 1999 XV217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
190441 1999 XB220 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
190442 1999 XE225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
190443 1999 XS246 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
190444 1999 YM9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
190445 1999 YB10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
190446 2000 AL8 02/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
190447 2000 AR11 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190448 2000 AO35 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190449 2000 AO52 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
190450 2000 AZ78 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
190451 2000 AX146 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190452 2000 AS211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
190453 2000 AQ235 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
190454 2000 BR12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
190455 2000 BU13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
190456 2000 BC32 30/01/2000 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
190457 2000 BR32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
190458 2000 BG40 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
190459 2000 CN7 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
190460 2000 CO9 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190461 2000 CP39 03/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
190462 2000 CY41 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190463 2000 CE57 05/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190464 2000 CU59 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190465 2000 CS78 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190466 2000 CH102 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
190467 2000 CP111 06/02/2000 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
190468 2000 CQ138 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
190469 2000 DC10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
190470 2000 DX10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
190471 2000 DG27 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
190472 2000 DF44 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
190473 2000 DT46 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190474 2000 DL52 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
190475 2000 DR64 29/02/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
190476 2000 DZ70 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190477 2000 DX88 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
190478 2000 DW96 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
190479 2000 DA97 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
190480 2000 DG109 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190481 2000 DN111 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190482 2000 DU113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
190483 2000 EC2 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190484 2000 ET2 03/03/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
190485 2000 EE3 03/03/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
190486 2000 EO9 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
190487 2000 EM10 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190488 2000 EF58 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190489 2000 EW61 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
190490 2000 EU172 01/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
190491 2000 FJ10 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 230 m MPC · JPL
190492 2000 FL42 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190493 2000 GO11 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190494 2000 GG42 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190495 2000 GN45 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190496 2000 GC55 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190497 2000 GT101 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190498 2000 GB111 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
190499 2000 GP111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
190500 2000 GX111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL