Danh sách tiểu hành tinh/189401–189500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189401 2008 KH4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
189402 2008 KG7 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
189403 2008 KW13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
189404 2008 KV31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
189405 2008 KP35 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
189406 4835 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
189407 3283 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
189408 1989 CA3 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
189409 1992 SC10 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
189410 1993 FO51 17/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
189411 1993 TZ26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
189412 1993 TZ43 10/10/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
189413 1994 PA16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
189414 1994 UG6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
189415 1995 UF18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
189416 1995 WU14 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
189417 1996 BG10 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
189418 1996 EL6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
189419 1996 EY9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
189420 1996 GJ10 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
189421 1997 LK5 08/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189422 1997 OB2 29/07/1997 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 7,4 km MPC · JPL
189423 1997 PP2 07/08/1997 Lake Clear K. A. Williams 6,7 km MPC · JPL
189424 1997 SK2 25/09/1997 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
189425 1997 SF9 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
189426 1997 SF33 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
189427 1997 TE5 01/10/1997 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
189428 1998 HB2 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
189429 1998 HS118 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
189430 1998 HH145 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189431 1998 OV5 29/07/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
189432 1998 QJ29 22/08/1998 Xinglong SCAP 770 m MPC · JPL
189433 1998 QR49 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189434 1998 QR87 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
189435 1998 QH104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
189436 1998 RN42 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189437 1998 RS46 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189438 1998 RO62 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189439 1998 SR34 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189440 1998 SZ42 20/09/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
189441 1998 SG84 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189442 1998 SP93 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
189443 1998 SP122 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189444 1998 SG154 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189445 1998 TJ7 15/10/1998 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
189446 1998 VV8 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189447 1998 WK7 23/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189448 1998 WV27 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
189449 1998 XV28 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
189450 1999 BT28 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
189451 1999 ED 09/03/1999 Prescott P. G. Comba 780 m MPC · JPL
189452 1999 EZ7 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
189453 1999 FX96 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
189454 1999 JL100 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189455 1999 NH57 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189456 1999 RX3 04/09/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
189457 1999 RS30 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189458 1999 RO31 04/09/1999 Ondřejov L. Kotková 1,7 km MPC · JPL
189459 1999 RC85 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
189460 1999 RQ98 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
189461 1999 RA121 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
189462 1999 RC140 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189463 1999 RL141 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189464 1999 RT167 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189465 1999 RO200 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189466 1999 RG202 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
189467 1999 RO219 04/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
189468 1999 RT223 07/09/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
189469 1999 SH9 29/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189470 1999 TB8 07/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
189471 1999 TU76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
189472 1999 TS160 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
189473 1999 TK219 01/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
189474 1999 TP219 01/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
189475 1999 TS249 09/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
189476 1999 TF256 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189477 1999 TT313 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
189478 1999 UR7 29/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
189479 1999 UO9 31/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
189480 1999 UG23 28/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
189481 1999 UD38 17/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
189482 1999 UT47 30/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
189483 1999 VG76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
189484 1999 VY159 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189485 1999 VY164 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189486 1999 XS8 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189487 1999 XM79 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189488 1999 XS106 04/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
189489 1999 XX216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
189490 1999 XT217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
189491 1999 XY224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
189492 1999 XZ253 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
189493 1999 XL257 07/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
189494 1999 YY3 19/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
189495 1999 YO6 30/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
189496 2000 AW36 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
189497 2000 AQ44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
189498 2000 AW46 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189499 2000 AV92 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
189500 2000 AK125 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189401 2008 KH4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
189402 2008 KG7 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
189403 2008 KW13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
189404 2008 KV31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
189405 2008 KP35 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
189406 4835 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
189407 3283 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
189408 1989 CA3 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
189409 1992 SC10 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
189410 1993 FO51 17/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
189411 1993 TZ26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
189412 1993 TZ43 10/10/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
189413 1994 PA16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
189414 1994 UG6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
189415 1995 UF18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
189416 1995 WU14 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
189417 1996 BG10 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
189418 1996 EL6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
189419 1996 EY9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
189420 1996 GJ10 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
189421 1997 LK5 08/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189422 1997 OB2 29/07/1997 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 7,4 km MPC · JPL
189423 1997 PP2 07/08/1997 Lake Clear K. A. Williams 6,7 km MPC · JPL
189424 1997 SK2 25/09/1997 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
189425 1997 SF9 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
189426 1997 SF33 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
189427 1997 TE5 01/10/1997 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
189428 1998 HB2 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
189429 1998 HS118 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
189430 1998 HH145 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189431 1998 OV5 29/07/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
189432 1998 QJ29 22/08/1998 Xinglong SCAP 770 m MPC · JPL
189433 1998 QR49 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189434 1998 QR87 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
189435 1998 QH104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
189436 1998 RN42 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189437 1998 RS46 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189438 1998 RO62 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189439 1998 SR34 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189440 1998 SZ42 20/09/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
189441 1998 SG84 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189442 1998 SP93 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
189443 1998 SP122 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189444 1998 SG154 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189445 1998 TJ7 15/10/1998 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
189446 1998 VV8 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189447 1998 WK7 23/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189448 1998 WV27 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
189449 1998 XV28 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
189450 1999 BT28 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
189451 1999 ED 09/03/1999 Prescott P. G. Comba 780 m MPC · JPL
189452 1999 EZ7 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
189453 1999 FX96 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
189454 1999 JL100 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189455 1999 NH57 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189456 1999 RX3 04/09/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
189457 1999 RS30 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189458 1999 RO31 04/09/1999 Ondřejov L. Kotková 1,7 km MPC · JPL
189459 1999 RC85 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
189460 1999 RQ98 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
189461 1999 RA121 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
189462 1999 RC140 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189463 1999 RL141 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189464 1999 RT167 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189465 1999 RO200 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189466 1999 RG202 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
189467 1999 RO219 04/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
189468 1999 RT223 07/09/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
189469 1999 SH9 29/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189470 1999 TB8 07/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
189471 1999 TU76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
189472 1999 TS160 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
189473 1999 TK219 01/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
189474 1999 TP219 01/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
189475 1999 TS249 09/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
189476 1999 TF256 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189477 1999 TT313 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
189478 1999 UR7 29/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
189479 1999 UO9 31/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
189480 1999 UG23 28/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
189481 1999 UD38 17/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
189482 1999 UT47 30/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
189483 1999 VG76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
189484 1999 VY159 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189485 1999 VY164 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189486 1999 XS8 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189487 1999 XM79 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189488 1999 XS106 04/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
189489 1999 XX216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
189490 1999 XT217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
189491 1999 XY224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
189492 1999 XZ253 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
189493 1999 XL257 07/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
189494 1999 YY3 19/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
189495 1999 YO6 30/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
189496 2000 AW36 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
189497 2000 AQ44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
189498 2000 AW46 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189499 2000 AV92 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
189500 2000 AK125 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL