Danh sách tiểu hành tinh/189301–189400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189301 2005 WA44 21/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
189302 2005 WW81 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189303 2005 WV90 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
189304 2005 WN115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
189305 2005 WT190 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
189306 2005 XO29 06/12/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
189307 2005 YW130 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
189308 2005 YB185 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
189309 2005 YJ213 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189310 Polydamas 2006 AJ82 03/01/2006 Mérida I. R. Ferrín 15 km MPC · JPL
189311 2006 BL126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
189312 Jameyszalay 2006 JN62 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 4,5 km MPC · JPL
189313 2006 SA73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
189314 2006 TK23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
189315 2006 UV11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
189316 2006 UQ336 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
189317 2006 WE88 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
189318 2006 WM201 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
189319 2006 XH71 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
189320 2006 YC14 22/12/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
189321 2006 YW47 24/12/2006 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
189322 2007 AL1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
189323 2007 AO14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
189324 2007 AN28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
189325 2007 AA29 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
189326 2007 BN1 16/01/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
189327 2007 BP68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
189328 2007 CW53 15/02/2007 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
189329 2007 DU46 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189330 2007 DS56 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
189331 2007 DR77 22/02/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189332 2007 EW39 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
189333 2007 EJ79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
189334 2007 GM56 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
189335 2007 HS61 22/04/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
189336 2007 TF426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
189337 2007 TM426 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
189338 2007 VZ26 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
189339 2007 VK85 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189340 2007 VD265 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
189341 2007 VJ309 12/11/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
189342 2007 VY310 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
189343 2007 WW57 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
189344 2007 XO53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
189345 2007 YG64 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
189346 2008 AP114 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189347 Qian 2008 BQ15 28/01/2008 Lulin Observatory Q.-z. Ye 3,1 km MPC · JPL
189348 2008 BR43 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
189349 2008 CX191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
189350 2008 CJ194 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
189351 2008 CX194 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
189352 2008 CS196 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
189353 2008 CG198 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
189354 2008 DL11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
189355 2008 DS14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
189356 2008 DF16 27/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
189357 2008 DF38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189358 2008 DX38 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
189359 2008 DB39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
189360 2008 DQ39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
189361 2008 DP81 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
189362 2008 DC83 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
189363 2008 EV35 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
189364 2008 EM112 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
189365 2008 EL147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
189366 2008 EU147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
189367 2008 EG149 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
189368 2008 ER149 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
189369 2008 EO150 10/03/2008 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
189370 2008 EG151 13/03/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
189371 2008 EU152 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
189372 2008 ES153 13/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
189373 2008 FG26 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
189374 2008 FQ69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
189375 2008 FD70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
189376 2008 FS78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
189377 2008 FU78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
189378 2008 FL102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
189379 2008 FP103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
189380 2008 FF123 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
189381 2008 FJ126 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
189382 2008 GF25 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
189383 2008 GE27 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
189384 2008 GN38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
189385 2008 GF39 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
189386 2008 GX49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
189387 2008 GL83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
189388 2008 GY96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
189389 2008 GN109 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
189390 2008 GQ124 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
189391 2008 HQ12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
189392 2008 HD39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
189393 2008 HP39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
189394 2008 HU44 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
189395 2008 HL57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
189396 Sielewicz 2008 JB6 02/05/2008 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,4 km MPC · JPL
189397 2008 JM18 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
189398 Soemmerring 2008 JG20 07/05/2008 Taunus S. Karge, R. Kling 1,5 km MPC · JPL
189399 2008 JV21 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
189400 2008 JY34 07/05/2008 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189301 2005 WA44 21/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
189302 2005 WW81 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189303 2005 WV90 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
189304 2005 WN115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
189305 2005 WT190 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
189306 2005 XO29 06/12/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
189307 2005 YW130 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
189308 2005 YB185 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
189309 2005 YJ213 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189310 Polydamas 2006 AJ82 03/01/2006 Mérida I. R. Ferrín 15 km MPC · JPL
189311 2006 BL126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
189312 Jameyszalay 2006 JN62 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 4,5 km MPC · JPL
189313 2006 SA73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
189314 2006 TK23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
189315 2006 UV11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
189316 2006 UQ336 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
189317 2006 WE88 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
189318 2006 WM201 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
189319 2006 XH71 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
189320 2006 YC14 22/12/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
189321 2006 YW47 24/12/2006 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
189322 2007 AL1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
189323 2007 AO14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
189324 2007 AN28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
189325 2007 AA29 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
189326 2007 BN1 16/01/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
189327 2007 BP68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
189328 2007 CW53 15/02/2007 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
189329 2007 DU46 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189330 2007 DS56 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
189331 2007 DR77 22/02/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189332 2007 EW39 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
189333 2007 EJ79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
189334 2007 GM56 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
189335 2007 HS61 22/04/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
189336 2007 TF426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
189337 2007 TM426 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
189338 2007 VZ26 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
189339 2007 VK85 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189340 2007 VD265 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
189341 2007 VJ309 12/11/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
189342 2007 VY310 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
189343 2007 WW57 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
189344 2007 XO53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
189345 2007 YG64 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
189346 2008 AP114 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189347 Qian 2008 BQ15 28/01/2008 Lulin Observatory Q.-z. Ye 3,1 km MPC · JPL
189348 2008 BR43 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
189349 2008 CX191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
189350 2008 CJ194 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
189351 2008 CX194 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
189352 2008 CS196 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
189353 2008 CG198 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
189354 2008 DL11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
189355 2008 DS14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
189356 2008 DF16 27/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
189357 2008 DF38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189358 2008 DX38 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
189359 2008 DB39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
189360 2008 DQ39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
189361 2008 DP81 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
189362 2008 DC83 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
189363 2008 EV35 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
189364 2008 EM112 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
189365 2008 EL147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
189366 2008 EU147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
189367 2008 EG149 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
189368 2008 ER149 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
189369 2008 EO150 10/03/2008 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
189370 2008 EG151 13/03/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
189371 2008 EU152 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
189372 2008 ES153 13/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
189373 2008 FG26 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
189374 2008 FQ69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
189375 2008 FD70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
189376 2008 FS78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
189377 2008 FU78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
189378 2008 FL102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
189379 2008 FP103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
189380 2008 FF123 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
189381 2008 FJ126 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
189382 2008 GF25 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
189383 2008 GE27 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
189384 2008 GN38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
189385 2008 GF39 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
189386 2008 GX49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
189387 2008 GL83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
189388 2008 GY96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
189389 2008 GN109 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
189390 2008 GQ124 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
189391 2008 HQ12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
189392 2008 HD39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
189393 2008 HP39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
189394 2008 HU44 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
189395 2008 HL57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
189396 Sielewicz 2008 JB6 02/05/2008 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,4 km MPC · JPL
189397 2008 JM18 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
189398 Soemmerring 2008 JG20 07/05/2008 Taunus S. Karge, R. Kling 1,5 km MPC · JPL
189399 2008 JV21 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
189400 2008 JY34 07/05/2008 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL