Danh sách tiểu hành tinh/190101–190200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190101 2004 TR264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
190102 2004 TK268 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
190103 2004 TP285 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190104 2004 TU287 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190105 2004 TM290 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190106 2004 TV308 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
190107 2004 TY333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
190108 2004 TQ345 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
190109 2004 TX355 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190110 2004 TD356 10/10/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
190111 2004 TJ356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
190112 2004 TV366 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
190113 2004 UX2 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190114 2004 VH12 03/11/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
190115 2004 VY13 04/11/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190116 2004 VU35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
190117 2004 VB57 05/11/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
190118 2004 VR60 10/11/2004 Wrightwood J. W. Young 4,4 km MPC · JPL
190119 2004 VA64 10/11/2004 Socorro LINEAR APO 1,5 km MPC · JPL
190120 2004 VS72 09/11/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
190121 2004 WJ8 19/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
190122 2004 WZ9 30/11/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
190123 2004 XQ6 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190124 2004 XR16 10/12/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,0 km MPC · JPL
190125 2004 XZ177 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
190126 2004 XY190 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
190127 2004 YY2 17/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
190128 2004 YY30 18/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
190129 2005 CP4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
190130 2005 CR25 04/02/2005 Antares ARO 7,0 km MPC · JPL
190131 2005 CJ60 04/02/2005 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
190132 2005 JY1 04/05/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
190133 2005 LU35 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
190134 2005 NF60 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190135 2005 QE30 26/08/2005 Palomar NEAT APO 1,4 km MPC · JPL
190136 2005 QW50 26/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
190137 2005 QM157 30/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
190138 2005 RW27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
190139 Hansküng 2005 RV32 14/09/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 940 m MPC · JPL
190140 2005 ST26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190141 2005 SU63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190142 2005 SX109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
190143 2005 SD130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
190144 2005 SR151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190145 2005 SN164 27/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
190146 2005 SH174 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
190147 2005 SA191 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
190148 2005 SS197 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190149 2005 SU198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
190150 2005 SM214 30/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
190151 2005 SR257 18/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
190152 2005 TG28 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
190153 2005 TK45 03/10/2005 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
190154 2005 TL83 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190155 2005 TW103 08/10/2005 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
190156 2005 TG105 08/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
190157 2005 TN106 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190158 2005 TR153 07/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190159 2005 TD173 13/10/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190160 2005 TE173 13/10/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190161 2005 TJ174 07/10/2005 Socorro LINEAR AMO 3,0 km MPC · JPL
190162 2005 UM45 22/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
190163 2005 UY54 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
190164 2005 UB60 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
190165 2005 US115 23/10/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
190166 2005 UP156 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,0 km MPC · JPL
190167 2005 UW158 26/10/2005 Gnosca S. Sposetti 1,2 km MPC · JPL
190168 2005 UE170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
190169 2005 UD190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
190170 2005 UT215 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190171 2005 UA216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190172 2005 UQ230 25/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
190173 2005 UJ354 29/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
190174 2005 UA364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190175 2005 UR368 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190176 2005 UM390 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
190177 2005 UQ397 28/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
190178 2005 UQ411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
190179 2005 UT411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
190180 2005 UC478 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
190181 2005 VM16 03/11/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190182 2005 VZ42 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
190183 2005 VX73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
190184 2005 VT78 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
190185 2005 WO30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190186 2005 WM31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190187 2005 WB39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
190188 2005 WF73 25/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
190189 2005 WA76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190190 2005 WD88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
190191 2005 WG103 26/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
190192 2005 WJ147 25/11/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
190193 2005 WM158 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190194 2005 WF178 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
190195 2005 WT179 21/11/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
190196 2005 XE27 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190197 2005 XS29 07/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190198 2005 XO84 09/12/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190199 2005 YH111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
190200 2005 YZ138 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL