Danh sách tiểu hành tinh/189201–189300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189201 2003 RX14 14/09/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
189202 Calar Alto 189202|Calar Alto}} 17/09/2003 Heppenheim F. Hormuth 4,8 km MPC · JPL
189203 2003 SL40 16/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
189204 2003 ST78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
189205 2003 SY147 16/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
189206 2003 SJ151 17/09/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
189207 2003 SW196 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
189208 2003 SH200 25/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
189209 2003 SS224 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
189210 2003 SM262 28/09/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
189211 2003 UX10 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189212 2003 UY21 22/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 6,4 km MPC · JPL
189213 2003 UU122 19/10/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
189214 2003 YJ20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
189215 2003 YF162 17/12/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
189216 2004 BO95 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
189217 2004 CR78 11/02/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
189218 2004 DC37 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189219 2004 EN31 14/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
189220 2004 EP83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
189221 2004 EN90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
189222 2004 FC10 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
189223 2004 FG67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189224 2004 GD9 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
189225 2004 GV58 15/04/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
189226 2004 GA76 15/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189227 2004 HE17 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
189228 2004 JB31 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189229 2004 JC42 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
189230 2004 LW17 14/06/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
189231 2004 LW23 14/06/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
189232 2004 MJ8 17/06/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
189233 2004 NP2 10/07/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
189234 2004 NK16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189235 2004 OR3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189236 2004 OW11 27/07/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189237 2004 PB56 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
189238 2004 PR99 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189239 2004 QR12 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
189240 2004 QL25 26/08/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
189241 2004 RU57 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189242 2004 RX77 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
189243 2004 RX175 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
189244 2004 RL188 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
189245 2004 RL199 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189246 2004 RA201 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
189247 2004 RS209 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189248 2004 RH290 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
189249 2004 RG307 12/09/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
189250 2004 SK23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
189251 2004 TN8 05/10/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
189252 2004 TW19 14/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
189253 2004 TL100 05/10/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
189254 2004 TV100 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
189255 2004 TP247 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
189256 2004 UV4 16/10/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
189257 2004 VO48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
189258 2004 VQ54 09/11/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
189259 2004 VR77 12/11/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
189260 2004 WY8 18/11/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
189261 Hiroo 2004 XO62 11/12/2004 Yamagata K. Itagaki 3,8 km MPC · JPL
189262 2004 XL81 10/12/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
189263 2005 CA 01/02/2005 Socorro LINEAR AMO 2,6 km MPC · JPL
189264 Gerardjeong 2005 GY108 10/04/2005 Mount Lemmon A. D. Grauer 3,2 km MPC · JPL
189265 2005 GN179 09/04/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
189266 2005 QD15 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
189267 2005 QP27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
189268 2005 QS142 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189269 2005 QN160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189270 2005 QM175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
189271 2005 RR21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
189272 2005 RF24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
189273 2005 RY26 09/09/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
189274 2005 RW28 12/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
189275 2005 SZ30 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
189276 2005 SC39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
189277 2005 SD120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
189278 2005 SK142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
189279 2005 ST173 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
189280 2005 SY186 29/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
189281 2005 SJ262 23/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
189282 2005 TJ12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
189283 2005 TX14 03/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
189284 2005 TZ28 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
189285 2005 TN54 01/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
189286 2005 TW80 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189287 2005 TR172 13/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189288 2005 TB194 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
189289 2005 UT11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
189290 2005 UO65 21/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
189291 2005 US73 23/10/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
189292 2005 UB87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
189293 2005 UY180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
189294 2005 UY181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
189295 2005 UP228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
189296 2005 UT407 30/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
189297 2005 UG457 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
189298 2005 VX6 08/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
189299 2005 VO120 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
189300 2005 VU123 05/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189201 2003 RX14 14/09/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
189202 Calar Alto 189202|Calar Alto}} 17/09/2003 Heppenheim F. Hormuth 4,8 km MPC · JPL
189203 2003 SL40 16/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
189204 2003 ST78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
189205 2003 SY147 16/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
189206 2003 SJ151 17/09/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
189207 2003 SW196 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
189208 2003 SH200 25/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
189209 2003 SS224 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
189210 2003 SM262 28/09/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
189211 2003 UX10 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189212 2003 UY21 22/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 6,4 km MPC · JPL
189213 2003 UU122 19/10/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
189214 2003 YJ20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
189215 2003 YF162 17/12/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
189216 2004 BO95 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
189217 2004 CR78 11/02/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
189218 2004 DC37 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189219 2004 EN31 14/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
189220 2004 EP83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
189221 2004 EN90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
189222 2004 FC10 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
189223 2004 FG67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189224 2004 GD9 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
189225 2004 GV58 15/04/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
189226 2004 GA76 15/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189227 2004 HE17 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
189228 2004 JB31 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189229 2004 JC42 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
189230 2004 LW17 14/06/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
189231 2004 LW23 14/06/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
189232 2004 MJ8 17/06/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
189233 2004 NP2 10/07/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
189234 2004 NK16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189235 2004 OR3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189236 2004 OW11 27/07/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189237 2004 PB56 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
189238 2004 PR99 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189239 2004 QR12 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
189240 2004 QL25 26/08/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
189241 2004 RU57 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189242 2004 RX77 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
189243 2004 RX175 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
189244 2004 RL188 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
189245 2004 RL199 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189246 2004 RA201 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
189247 2004 RS209 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189248 2004 RH290 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
189249 2004 RG307 12/09/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
189250 2004 SK23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
189251 2004 TN8 05/10/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
189252 2004 TW19 14/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
189253 2004 TL100 05/10/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
189254 2004 TV100 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
189255 2004 TP247 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
189256 2004 UV4 16/10/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
189257 2004 VO48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
189258 2004 VQ54 09/11/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
189259 2004 VR77 12/11/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
189260 2004 WY8 18/11/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
189261 Hiroo 2004 XO62 11/12/2004 Yamagata K. Itagaki 3,8 km MPC · JPL
189262 2004 XL81 10/12/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
189263 2005 CA 01/02/2005 Socorro LINEAR AMO 2,6 km MPC · JPL
189264 Gerardjeong 2005 GY108 10/04/2005 Mount Lemmon A. D. Grauer 3,2 km MPC · JPL
189265 2005 GN179 09/04/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
189266 2005 QD15 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
189267 2005 QP27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
189268 2005 QS142 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189269 2005 QN160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189270 2005 QM175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
189271 2005 RR21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
189272 2005 RF24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
189273 2005 RY26 09/09/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
189274 2005 RW28 12/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
189275 2005 SZ30 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
189276 2005 SC39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
189277 2005 SD120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
189278 2005 SK142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
189279 2005 ST173 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
189280 2005 SY186 29/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
189281 2005 SJ262 23/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
189282 2005 TJ12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
189283 2005 TX14 03/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
189284 2005 TZ28 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
189285 2005 TN54 01/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
189286 2005 TW80 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189287 2005 TR172 13/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189288 2005 TB194 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
189289 2005 UT11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
189290 2005 UO65 21/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
189291 2005 US73 23/10/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
189292 2005 UB87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
189293 2005 UY180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
189294 2005 UY181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
189295 2005 UP228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
189296 2005 UT407 30/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
189297 2005 UG457 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
189298 2005 VX6 08/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
189299 2005 VO120 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
189300 2005 VU123 05/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL