Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/189001–189100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189001 4889 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
189002 6760 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
189003 3009 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
189004 Capys 3184 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
189005 5176 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
189006 1993 VG7 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
189007 1995 FW7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
189008 1996 FR3 26/03/1996 Haleakala NEAT APO 2,0 km MPC · JPL
189009 1997 BG5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
189010 1997 KW3 30/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189011 Ogmios 1997 NJ6 08/07/1997 Caussols ODAS 560 m MPC · JPL
189012 1998 FO98 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189013 1998 QD3 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189014 1998 QJ55 25/08/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
189015 1998 QH83 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189016 1998 RS37 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189017 1998 SM136 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
189018 Guokeda 1998 TC19 14/10/1998 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
189019 1998 VR26 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
189020 1998 YU3 17/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
189021 1999 CS11 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189022 1999 JA94 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
189023 1999 NV19 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
189024 1999 RN147 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
189025 1999 RG162 09/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
189026 1999 RH240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
189027 1999 SS25 29/09/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
189028 1999 TM209 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
189029 1999 UA27 31/10/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
189030 1999 XU3 04/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
189031 1999 XF48 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189032 1999 XA114 11/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
189033 2000 AC9 02/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
189034 2000 AZ226 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
189035 Michaelsummers 2000 CX109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 6,6 km MPC · JPL
189036 2000 EB64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189037 2000 GV4 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189038 2000 KY36 29/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
189039 2000 LA25 01/06/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189040 2000 MU1 24/06/2000 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
189041 2000 OR2 24/07/2000 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
189042 2000 OV32 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
189043 2000 OR67 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189044 2000 PB3 01/08/2000 Eskridge G. Hug 3,3 km MPC · JPL
189045 2000 QL18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189046 2000 QR30 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189047 2000 QP117 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189048 2000 QG169 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189049 2000 QN172 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189050 2000 RE32 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189051 2000 RO101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
189052 2000 SJ197 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189053 2000 SW271 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189054 2000 SW278 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
189055 2000 SG339 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189056 2000 SU363 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189057 2000 TE22 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189058 2000 UT16 29/10/2000 Socorro LINEAR AMO 1,8 km MPC · JPL
189059 2000 UX63 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189060 2000 UJ68 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189061 2000 UJ110 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189062 2000 VA45 02/11/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
189063 2000 VZ57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
189064 2000 WL14 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189065 2000 WR72 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
189066 2000 WC74 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
189067 2000 WT133 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189068 2000 WX178 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
189069 2000 YZ29 26/12/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
189070 2001 BD39 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
189071 2001 BH83 18/01/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
189072 2001 DB8 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
189073 2001 DJ50 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
189074 2001 DA65 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
189075 2001 DP105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
189076 2001 HN 16/04/2001 Emerald Lane L. Ball 8,2 km MPC · JPL
189077 2001 HE11 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189078 2001 KT37 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
189079 2001 KJ59 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189080 2001 MO6 21/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
189081 2001 MM16 27/06/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
189082 2001 OL12 20/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
189083 2001 OV46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
189084 2001 OV61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
189085 2001 OF89 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
189086 2001 OT89 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
189087 2001 PE15 13/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,4 km MPC · JPL
189088 2001 PO15 09/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
189089 2001 PG46 12/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
189090 2001 QJ17 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189091 2001 QX61 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189092 2001 QU65 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189093 2001 QL164 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
189094 2001 QR180 25/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
189095 2001 QH211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
189096 2001 QL222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
189097 2001 QA247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189098 2001 QB274 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189099 2001 RO 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189100 2001 RQ54 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189001 4889 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
189002 6760 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
189003 3009 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
189004 Capys 3184 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
189005 5176 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
189006 1993 VG7 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
189007 1995 FW7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
189008 1996 FR3 26/03/1996 Haleakala NEAT APO 2,0 km MPC · JPL
189009 1997 BG5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
189010 1997 KW3 30/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189011 Ogmios 1997 NJ6 08/07/1997 Caussols ODAS 560 m MPC · JPL
189012 1998 FO98 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189013 1998 QD3 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189014 1998 QJ55 25/08/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
189015 1998 QH83 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189016 1998 RS37 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189017 1998 SM136 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
189018 Guokeda 1998 TC19 14/10/1998 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
189019 1998 VR26 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
189020 1998 YU3 17/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
189021 1999 CS11 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189022 1999 JA94 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
189023 1999 NV19 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
189024 1999 RN147 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
189025 1999 RG162 09/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
189026 1999 RH240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
189027 1999 SS25 29/09/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
189028 1999 TM209 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
189029 1999 UA27 31/10/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
189030 1999 XU3 04/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
189031 1999 XF48 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189032 1999 XA114 11/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
189033 2000 AC9 02/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
189034 2000 AZ226 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
189035 Michaelsummers 2000 CX109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 6,6 km MPC · JPL
189036 2000 EB64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189037 2000 GV4 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189038 2000 KY36 29/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
189039 2000 LA25 01/06/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
189040 2000 MU1 24/06/2000 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
189041 2000 OR2 24/07/2000 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
189042 2000 OV32 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
189043 2000 OR67 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189044 2000 PB3 01/08/2000 Eskridge G. Hug 3,3 km MPC · JPL
189045 2000 QL18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189046 2000 QR30 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189047 2000 QP117 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189048 2000 QG169 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189049 2000 QN172 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189050 2000 RE32 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189051 2000 RO101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
189052 2000 SJ197 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189053 2000 SW271 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189054 2000 SW278 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
189055 2000 SG339 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189056 2000 SU363 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189057 2000 TE22 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189058 2000 UT16 29/10/2000 Socorro LINEAR AMO 1,8 km MPC · JPL
189059 2000 UX63 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189060 2000 UJ68 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189061 2000 UJ110 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189062 2000 VA45 02/11/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
189063 2000 VZ57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
189064 2000 WL14 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189065 2000 WR72 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
189066 2000 WC74 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
189067 2000 WT133 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189068 2000 WX178 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
189069 2000 YZ29 26/12/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
189070 2001 BD39 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
189071 2001 BH83 18/01/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
189072 2001 DB8 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
189073 2001 DJ50 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
189074 2001 DA65 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
189075 2001 DP105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
189076 2001 HN 16/04/2001 Emerald Lane L. Ball 8,2 km MPC · JPL
189077 2001 HE11 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189078 2001 KT37 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
189079 2001 KJ59 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189080 2001 MO6 21/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
189081 2001 MM16 27/06/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
189082 2001 OL12 20/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
189083 2001 OV46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
189084 2001 OV61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
189085 2001 OF89 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
189086 2001 OT89 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
189087 2001 PE15 13/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,4 km MPC · JPL
189088 2001 PO15 09/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
189089 2001 PG46 12/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
189090 2001 QJ17 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189091 2001 QX61 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189092 2001 QU65 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189093 2001 QL164 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
189094 2001 QR180 25/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
189095 2001 QH211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
189096 2001 QL222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
189097 2001 QA247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189098 2001 QB274 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189099 2001 RO 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189100 2001 RQ54 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL