Danh sách tiểu hành tinh/187901–188000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187901 2000 SB317 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
187902 2000 SJ339 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
187903 2000 SN341 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
187904 2000 SM363 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
187905 2000 TR23 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
187906 2000 TZ49 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
187907 2000 UH37 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
187908 2000 UD62 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
187909 2000 UG65 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
187910 2000 UN70 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187911 2000 UU84 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
187912 2000 VS38 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
187913 2000 VM39 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
187914 2000 VD43 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
187915 2000 VU54 03/11/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
187916 2000 VY57 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
187917 2000 WH9 21/11/2000 Eskridge Farpoint Obs. 3,7 km MPC · JPL
187918 2000 WD108 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
187919 2000 WR124 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
187920 2000 XF41 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
187921 2000 YT3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187922 2000 YD57 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
187923 2000 YF97 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
187924 2000 YA100 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187925 2001 AN51 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
187926 2001 BH31 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
187927 2001 BK39 21/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
187928 2001 CT15 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
187929 2001 CD24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
187930 2001 DY43 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
187931 2001 DN107 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187932 2001 EX23 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
187933 2001 ES27 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
187934 2001 FU17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
187935 2001 FO88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
187936 2001 FL124 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
187937 2001 FW131 20/03/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
187938 2001 FM149 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
187939 2001 FP156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
187940 2001 GG1 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
187941 2001 GU3 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187942 2001 KF3 17/05/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
187943 2001 KO33 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
187944 2001 KU37 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187945 2001 KJ43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
187946 2001 KC66 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
187947 2001 KM67 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187948 2001 KV70 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
187949 2001 KX74 27/05/2001 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
187950 2001 MO11 19/06/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
187951 2001 NL 09/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
187952 2001 OL2 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
187953 2001 OB8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
187954 2001 OV9 18/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
187955 2001 OV33 19/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
187956 2001 OA49 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
187957 2001 OA57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
187958 2001 OR66 23/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
187959 2001 OW66 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
187960 2001 PM 05/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
187961 2001 PL2 03/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
187962 2001 PB36 11/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
187963 2001 PK36 11/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
187964 2001 PM51 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
187965 2001 QU36 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
187966 2001 QQ37 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
187967 2001 QA41 16/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
187968 2001 QC42 16/08/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
187969 2001 QS59 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187970 2001 QP66 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
187971 2001 QB85 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187972 2001 QL103 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187973 2001 QP112 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
187974 2001 QV118 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
187975 2001 QQ155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
187976 2001 QK169 26/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
187977 2001 QX205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
187978 2001 QT218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
187979 2001 QK234 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
187980 2001 QP288 17/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
187981 Soluri 2001 QL307 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
187982 2001 QR333 26/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
187983 2001 RM4 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187984 2001 RO8 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187985 2001 RT37 08/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
187986 2001 RC39 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187987 2001 RJ43 12/09/2001 Emerald Lane L. Ball 870 m MPC · JPL
187988 2001 RM79 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
187989 2001 RF101 12/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
187990 2001 RT123 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
187991 2001 RJ153 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187992 2001 SA42 16/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
187993 2001 SZ55 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
187994 2001 SZ63 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
187995 2001 SO151 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
187996 2001 SU152 17/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
187997 2001 SC161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187998 2001 SO175 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187999 2001 SY201 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
188000 2001 SR204 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL