Danh sách tiểu hành tinh/187801–187900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187801 1999 HZ5 18/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
187802 1999 JU2 08/05/1999 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
187803 1999 JN8 14/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
187804 1999 OB2 22/07/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
187805 1999 RR32 08/09/1999 Bologna San Vittore Obs. 940 m MPC · JPL
187806 1999 RB51 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
187807 1999 RM189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
187808 1999 RA214 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187809 1999 TS16 14/10/1999 Ondřejov L. Kotková 1,6 km MPC · JPL
187810 1999 TC18 10/10/1999 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
187811 1999 TX77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
187812 1999 TU131 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
187813 1999 TR154 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
187814 1999 TL159 09/10/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
187815 1999 TH164 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
187816 1999 TL177 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
187817 1999 TP225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
187818 1999 TA229 03/10/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
187819 1999 TD244 07/10/1999 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
187820 1999 TP253 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
187821 1999 TS260 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
187822 1999 UH7 30/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
187823 1999 UK16 29/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
187824 1999 UH32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
187825 1999 UP32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
187826 1999 US32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
187827 1999 UW33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187828 1999 VX21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,1 km MPC · JPL
187829 1999 VT58 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
187830 1999 VG61 04/11/1999 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
187831 1999 VC95 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
187832 1999 VU95 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
187833 1999 VO105 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
187834 1999 VM121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
187835 1999 VH134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
187836 1999 VM147 13/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
187837 1999 VQ153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187838 1999 VT165 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187839 1999 VD184 15/11/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
187840 1999 VF188 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187841 1999 VF208 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187842 1999 VJ225 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
187843 1999 XN50 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
187844 1999 XP53 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187845 1999 XW109 04/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
187846 1999 XK135 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
187847 1999 XM138 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
187848 1999 XC246 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
187849 1999 XM248 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
187850 2000 AB48 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187851 2000 AG151 11/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
187852 2000 AA170 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187853 2000 AA225 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
187854 2000 AS253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
187855 2000 GP4 04/04/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
187856 2000 GL155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
187857 2000 HA5 27/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
187858 2000 HA31 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
187859 2000 HL69 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
187860 2000 JM10 07/05/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
187861 2000 KG17 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187862 2000 LW14 07/06/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
187863 2000 LW25 11/06/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
187864 2000 NE6 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187865 2000 OG56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
187866 2000 OV59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
187867 2000 OJ60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
187868 2000 PA10 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187869 2000 QH51 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
187870 2000 QH62 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
187871 2000 QC64 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
187872 2000 QB70 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
187873 2000 QN78 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
187874 2000 QH91 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
187875 2000 QX91 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
187876 2000 QT104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
187877 2000 QG117 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
187878 2000 QL120 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
187879 2000 QQ169 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
187880 2000 QK176 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
187881 2000 QY211 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
187882 2000 QW230 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187883 2000 RW 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
187884 2000 RS42 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
187885 2000 RS53 07/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,0 km MPC · JPL
187886 2000 RV53 07/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
187887 2000 RW64 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
187888 2000 RV73 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
187889 2000 SV5 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
187890 2000 SW41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
187891 2000 ST46 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
187892 2000 SD59 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
187893 2000 SF85 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
187894 2000 SF142 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
187895 2000 SJ165 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
187896 2000 SJ189 22/09/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
187897 2000 SM198 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
187898 2000 ST213 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
187899 2000 SU261 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187900 2000 SR265 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL