Danh sách tiểu hành tinh/18801–18900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18801 Noelleoas 1999 JO76 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
18802 1999 JR76 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18803 Hillaryoas 1999 JH77 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18804 1999 JS77 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
18805 Kellyday 1999 JX77 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
18806 Zachpenn 1999 JX79 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
18807 1999 JL85 14/05/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
18808 1999 JP85 15/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
18809 Meileawertz 1999 JP86 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
18810 1999 JF96 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18811 1999 KJ1 18/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
18812 Aliadler 1999 KT13 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
18813 1999 KH15 20/05/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
18814 Ivanovsky 1999 KJ17 20/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
18815 1999 LT8 08/06/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18816 1999 LW25 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18817 1999 LF32 15/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
18818 Yasuhiko 1999 MB2 21/06/1999 Nanyo T. Okuni 4,9 km MPC · JPL
18819 1999 NK8 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
18820 1999 NS9 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
18821 Markhavel 1999 NW9 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
18822 1999 NL19 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
18823 Zachozer 1999 NS20 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18824 Graves 1999 NF23 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
18825 Alicechai 1999 NO23 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
18826 Leifer 1999 NG24 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18827 1999 NA26 14/07/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
18828 1999 NT27 14/07/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
18829 1999 NE30 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
18830 Pothier 1999 NZ35 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18831 1999 NP37 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
18832 1999 NV42 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
18833 1999 NT53 12/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18834 1999 NN55 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
18835 1999 NK56 12/07/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
18836 Raymundto 1999 NM62 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
18837 1999 NY62 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
18838 Shannon 1999 OQ 18/07/1999 Ondřejov L. Kotková, P. Kušnirák 4,5 km MPC · JPL
18839 Whiteley 1999 PG 05/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 7,5 km MPC · JPL
18840 Yoshioba 1999 PT4 08/08/1999 Nanyo T. Okuni 5,3 km MPC · JPL
18841 Hruška 1999 RL3 06/09/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,3 km MPC · JPL
18842 1999 RB22 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
18843 Ningzhou 1999 RK22 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
18844 1999 RU27 08/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
18845 Cichocki 1999 RY27 07/09/1999 Črni Vrh H. Mikuž 6,7 km MPC · JPL
18846 1999 RB28 08/09/1999 Kleť Kleť Obs. 5,6 km MPC · JPL
18847 1999 RJ32 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 14 km MPC · JPL
18848 1999 RH41 13/09/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
18849 1999 RK55 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
18850 1999 RO81 07/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
18851 Winmesser 1999 RP84 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
18852 1999 RP91 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18853 1999 RO92 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18854 1999 RJ102 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
18855 Sarahgutman 1999 RQ112 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18856 1999 RT116 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
18857 Lalchandani 1999 RE117 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18858 Tecleveland 1999 RO117 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
18859 1999 RM130 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18860 1999 RL133 09/09/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
18861 Eugenishmidt 1999 RW166 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18862 Warot 1999 RE183 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18863 1999 RC191 11/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
18864 1999 RQ195 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
18865 1999 RQ204 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
18866 1999 RA208 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
18867 1999 RX223 07/09/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
18868 1999 TD101 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
18869 1999 TU222 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
18870 1999 US13 29/10/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
18871 Grauer 1999 VQ12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,9 km MPC · JPL
18872 Tammann 1999 VR20 08/11/1999 Gnosca S. Sposetti 5,5 km MPC · JPL
18873 Larryrobinson 1999 VJ22 13/11/1999 EverStaR M. Abraham, G. Fedon 3,5 km MPC · JPL
18874 Raoulbehrend 1999 VZ22 08/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,0 km MPC · JPL
18875 1999 VT39 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
18876 Sooner 1999 XM 02/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 3,1 km MPC · JPL
18877 Stevendodds 1999 XP7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,0 km MPC · JPL
18878 1999 XD118 05/12/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
18879 1999 XJ143 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,6 km MPC · JPL
18880 Toddblumberg 1999 XM166 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
18881 1999 XL195 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
18882 1999 YN4 28/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18883 Domegge 1999 YT8 31/12/1999 EverStaR M. Abraham, G. Fedon 4,4 km MPC · JPL
18884 1999 YE9 30/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
18885 2000 AH80 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18886 2000 AN164 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
18887 Yiliuchen 2000 AP181 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18888 2000 AV246 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
18889 2000 CC28 08/02/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
18890 2000 EV26 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
18891 Kamler 2000 EF40 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
18892 2000 ET137 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
18893 2000 GH1 02/04/2000 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 9,0 km MPC · JPL
18894 2000 GF42 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
18895 2000 GJ108 07/04/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
18896 2000 GN113 06/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
18897 2000 HG30 28/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
18898 2000 JX 01/05/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
18899 2000 JQ2 03/05/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
18900 2000 LD12 04/06/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL