Danh sách tiểu hành tinh/17701–17800

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17701 1997 GU41 09/04/1997 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
17702 Kryštofharant 1997 JD 01/05/1997 Ondřejov P. Pravec 6,6 km MPC · JPL
17703 Bombieri 1997 RS5 09/09/1997 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
17704 1997 UM5 21/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
17705 1997 UM24 28/10/1997 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
17706 1997 VA6 09/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
17707 1997 VM7 02/11/1997 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
17708 1997 WB 18/11/1997 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
17709 1997 WV1 19/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
17710 1997 WT2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
17711 1997 WA7 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
17712 Fatherwilliam 1997 WK7 19/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,4 km MPC · JPL
17713 1997 WJ20 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
17714 1997 WR38 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17715 1997 WZ39 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
17716 1997 WW43 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
17717 1997 XL 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
17718 1997 XZ 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
17719 1997 XV1 02/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
17720 Manuboccuni 1997 XH10 07/12/1997 Cima Ekar M. Tombelli 3,6 km MPC · JPL
17721 1997 XT10 10/12/1997 Xinglong SCAP 6,3 km MPC · JPL
17722 1997 YT1 21/12/1997 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
17723 1997 YA4 22/12/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
17724 1997 YZ5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
17725 1997 YQ7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
17726 1997 YS10 22/12/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
17727 1997 YU11 30/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
17728 1997 YM12 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
17729 1997 YW14 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
17730 1998 AS4 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
17731 1998 AD10 15/01/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
17732 1998 AQ10 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
17733 1998 BS1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
17734 Boole 1998 BW3 22/01/1998 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
17735 1998 BG7 24/01/1998 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
17736 1998 BA12 23/01/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
17737 Sigmundjähn 1998 BF14 27/01/1998 Drebach J. Kandler 5,2 km MPC · JPL
17738 1998 BS15 24/01/1998 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
17739 1998 BY15 25/01/1998 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
17740 1998 BC19 27/01/1998 Sormano A. Testa, P. Ghezzi 7,3 km MPC · JPL
17741 1998 BS23 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
17742 1998 BP25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
17743 1998 BA31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
17744 Jodiefoster 1998 BZ31 18/01/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
17745 1998 BG34 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
17746 Haigha 1998 BU41 30/01/1998 Gekko T. Kagawa, T. Urata 4,7 km MPC · JPL
17747 1998 BJ42 26/01/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
17748 Uedashoji 1998 CL 01/02/1998 Saji Saji Obs. 2,5 km MPC · JPL
17749 1998 DW1 19/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,8 km MPC · JPL
17750 1998 DZ1 18/02/1998 Woomera F. B. Zoltowski 6,3 km MPC · JPL
17751 1998 DN3 22/02/1998 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
17752 1998 DM4 22/02/1998 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
17753 1998 DZ5 22/02/1998 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
17754 1998 DN8 21/02/1998 Xinglong SCAP 14 km MPC · JPL
17755 1998 DU11 24/02/1998 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
17756 1998 DM13 25/02/1998 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
17757 1998 DG15 22/02/1998 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
17758 1998 DC18 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
17759 Hatta 1998 DA24 17/02/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,4 km MPC · JPL
17760 1998 DU33 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
17761 1998 DV34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
17762 1998 DY34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
17763 1998 EG 01/03/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
17764 Schatzman 1998 ES1 02/03/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
17765 1998 EZ2 01/03/1998 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
17766 1998 ES3 02/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
17767 1998 EJ6 01/03/1998 Caussols ODAS 7,2 km MPC · JPL
17768 Tigerlily 1998 EO8 03/03/1998 Oohira T. Urata 5,7 km MPC · JPL
17769 1998 EM9 15/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
17770 Baumé 1998 EU11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
17771 Elsheimer 1998 EA13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 8,7 km MPC · JPL
17772 1998 EP13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
17773 1998 EX13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 15 km MPC · JPL
17774 1998 ER14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
17775 1998 FH 18/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 6,7 km MPC · JPL
17776 Troska 1998 FF3 22/03/1998 Ondřejov P. Pravec 4,7 km MPC · JPL
17777 Ornicar 1998 FV9 24/03/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
17778 1998 FT11 24/03/1998 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
17779 Migomueller 1998 FK12 26/03/1998 Caussols ODAS 6,8 km MPC · JPL
17780 1998 FY13 24/03/1998 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
17781 Kepping 1998 FH23 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
17782 1998 FD26 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
17783 1998 FO29 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
17784 Banerjee 1998 FF30 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
17785 Wesleyfuller 1998 FX35 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
17786 1998 FL36 20/03/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17787 1998 FT39 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
17788 1998 FT41 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
17789 1998 FJ49 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
17790 1998 FN49 20/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17791 1998 FN54 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
17792 1998 FR56 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
17793 1998 FO58 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
17794 Kowalinski 1998 FC60 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
17795 Elysiasegal 1998 FJ61 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17796 1998 FM62 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
17797 1998 FO62 20/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17798 1998 FC63 20/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17799 Petewilliams 1998 FC64 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
17800 1998 FG66 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL