Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/187001–187100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187001 2004 TB107 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
187002 2004 TO110 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187003 2004 TY120 06/10/2004 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
187004 2004 TV121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
187005 2004 TC127 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
187006 2004 TK127 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
187007 2004 TG128 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
187008 2004 TM129 07/10/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
187009 2004 TG137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
187010 2004 TB170 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
187011 2004 TT224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
187012 2004 TW232 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
187013 2004 TO282 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
187014 2004 TA297 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
187015 2004 UM2 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
187016 2004 UT2 18/10/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
187017 2004 VO7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
187018 2004 YC25 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
187019 2004 YU36 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
187020 2005 AZ63 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
187021 2005 AU66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
187022 2005 BJ1 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
187023 2005 BQ2 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
187024 2005 BN13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
187025 2005 DB2 28/02/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
187026 2005 EK70 08/03/2005 Socorro LINEAR ATE 1,2 km MPC · JPL
187027 2005 EZ119 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
187028 2005 EY150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
187029 2005 EH161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
187030 2005 EZ265 13/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
187031 2005 EY317 13/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
187032 2005 GF32 04/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
187033 2005 GH64 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
187034 2005 GG74 05/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
187035 2005 JT15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187036 2005 JS28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187037 2005 JJ74 08/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187038 2005 JF97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187039 2005 JL105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
187040 2005 JS108 14/05/2005 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
187041 2005 JS127 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187042 2005 KZ2 16/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
187043 2005 KE12 20/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
187044 2005 LF15 08/06/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
187045 2005 LO21 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
187046 2005 LT23 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187047 2005 LZ29 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
187048 2005 LV38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
187049 2005 LK41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187050 2005 LQ48 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
187051 2005 LY51 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
187052 2005 MY 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
187053 2005 MX4 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
187054 2005 MP6 26/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
187055 2005 MR8 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187056 2005 MG10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
187057 2005 MV11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187058 2005 MB17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
187059 2005 ML18 28/06/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
187060 2005 MX26 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187061 2005 MJ27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187062 2005 MR31 28/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
187063 2005 MT31 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
187064 2005 MN37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187065 2005 MU40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187066 2005 MH41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
187067 2005 MX41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187068 2005 MM42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
187069 2005 MG50 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
187070 2005 MG52 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
187071 2005 MK53 28/06/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
187072 2005 NM9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
187073 2005 NS23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
187074 2005 NH28 05/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
187075 2005 NA31 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
187076 2005 NH42 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187077 2005 NR48 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
187078 2005 NA54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187079 2005 NR54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187080 2005 NO60 09/07/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
187081 2005 NX65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187082 2005 NR68 03/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
187083 2005 NZ82 14/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
187084 2005 NK85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
187085 2005 ND122 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187086 2005 OP1 26/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
187087 2005 OA14 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
187088 2005 OF14 30/07/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
187089 2005 PE5 07/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 920 m MPC · JPL
187090 2005 PK9 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
187091 2005 PC20 06/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
187092 2005 QJ2 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
187093 2005 QA3 24/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
187094 2005 QS3 24/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
187095 2005 QL5 22/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
187096 2005 QZ12 24/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
187097 2005 QV15 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
187098 2005 QS20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
187099 2005 QD21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
187100 2005 QS24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL