Danh sách tiểu hành tinh/186101–186200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
186101 2001 TU31 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186102 2001 TB37 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
186103 2001 TQ38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
186104 2001 TZ48 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186105 2001 TF52 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
186106 2001 TW56 14/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
186107 2001 TG71 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
186108 2001 TB72 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
186109 2001 TH80 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
186110 2001 TB82 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
186111 2001 TV92 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
186112 2001 TR95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186113 2001 TP100 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186114 2001 TC109 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
186115 2001 TL113 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186116 2001 TV126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
186117 2001 TC128 10/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
186118 2001 TG138 10/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
186119 2001 TG139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
186120 2001 TM140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
186121 2001 TU143 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
186122 2001 TH145 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186123 2001 TW146 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186124 2001 TF148 10/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
186125 2001 TM150 10/10/2001 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
186126 2001 TT150 10/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
186127 2001 TM152 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186128 2001 TP154 15/10/2001 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
186129 2001 TO159 11/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
186130 2001 TL162 11/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
186131 2001 TJ164 11/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
186132 2001 TC165 15/10/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
186133 2001 TF165 15/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
186134 2001 TM171 15/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
186135 2001 TN192 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
186136 2001 TG196 14/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
186137 2001 TZ204 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
186138 2001 TK206 11/10/2001 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
186139 2001 TE207 11/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
186140 2001 TX214 13/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
186141 2001 TO217 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186142 Gillespie 2001 TO245 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
186143 2001 TB257 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
186144 2001 UN9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186145 2001 US10 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
186146 2001 US19 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
186147 2001 UL20 17/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
186148 2001 UA29 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186149 2001 UE37 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
186150 2001 UP38 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186151 2001 UW56 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186152 2001 UL61 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186153 2001 UN66 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186154 2001 UW99 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186155 2001 UX102 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186156 2001 UD105 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186157 2001 UH106 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186158 2001 UF107 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186159 2001 US110 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186160 2001 UL116 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186161 2001 UW120 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186162 2001 UT130 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
186163 2001 UP133 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
186164 2001 UT133 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186165 2001 UG134 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186166 2001 UK137 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186167 2001 US137 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186168 2001 UO139 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186169 2001 UQ143 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
186170 2001 UY143 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
186171 2001 UY148 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186172 2001 UR150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186173 2001 UZ155 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186174 2001 UL165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
186175 2001 UY166 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
186176 2001 UL172 18/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
186177 2001 UH175 24/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
186178 2001 UT184 16/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
186179 2001 UA197 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
186180 2001 UZ203 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
186181 2001 UK204 19/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
186182 2001 UU208 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186183 2001 UZ227 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
186184 2001 VT 06/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186185 2001 VH8 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
186186 2001 VV8 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
186187 2001 VX31 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186188 2001 VU48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
186189 2001 VM54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186190 2001 VX75 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
186191 2001 VX86 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186192 2001 VD89 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186193 2001 VF90 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186194 2001 VH91 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186195 2001 VB94 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
186196 2001 VU96 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
186197 2001 VQ104 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
186198 2001 VP111 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
186199 2001 VT121 15/11/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
186200 2001 VJ124 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL