Danh sách tiểu hành tinh/185701–185800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185701 1998 FB73 29/03/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
185702 1998 HK3 20/04/1998 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
185703 1998 KW 20/05/1998 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
185704 1998 OD8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
185705 1998 QD24 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185706 1998 QX69 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
185707 1998 QU77 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185708 1998 QR95 19/08/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
185709 1998 RM14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
185710 1998 RQ25 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185711 1998 RB70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185712 1998 RH70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185713 1998 SC3 17/09/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
185714 1998 SU6 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
185715 1998 SJ11 17/09/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
185716 1998 SF35 24/09/1998 Socorro LINEAR AMO 630 m MPC · JPL
185717 1998 SB52 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185718 1998 SY64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
185719 1998 SV80 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
185720 1998 SG89 26/09/1998 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
185721 1998 SS92 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185722 1998 SF93 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185723 1998 SB99 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185724 1998 SN101 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
185725 1998 SZ119 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
185726 1998 SR140 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185727 1998 SN158 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185728 1998 UZ3 20/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
185729 1998 UN25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
185730 1998 UR35 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185731 1998 VO5 08/11/1998 Gekko T. Kagawa 1,8 km MPC · JPL
185732 1998 WV11 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185733 Luigicolzani 1998 WW30 28/11/1998 Sormano M. Cavagna, A. Testa 2,8 km MPC · JPL
185734 1998 WQ32 19/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
185735 1998 XD10 07/12/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
185736 1998 XA27 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
185737 1998 YA17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
185738 1999 CQ65 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
185739 1999 CW80 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
185740 1999 CB107 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
185741 1999 CA145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
185742 1999 EE13 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
185743 1999 FP74 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
185744 Hogan 1999 FK90 21/03/1999 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
185745 1999 HM11 16/04/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
185746 1999 LO1 07/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185747 1999 LZ29 10/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
185748 1999 NX4 15/07/1999 Gnosca S. Sposetti 4,9 km MPC · JPL
185749 1999 RT53 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
185750 1999 RT74 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
185751 1999 RE109 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185752 1999 RC165 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185753 1999 RM193 13/09/1999 Eskridge G. Hug, G. Bell 1,2 km MPC · JPL
185754 1999 RU233 08/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
185755 1999 SV 16/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
185756 1999 TM9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,6 km MPC · JPL
185757 1999 TK15 12/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,2 km MPC · JPL
185758 1999 TE18 10/10/1999 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
185759 1999 TO43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
185760 1999 TZ61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185761 1999 TN73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
185762 1999 TP78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185763 1999 TK83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185764 1999 TL92 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
185765 1999 TV106 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
185766 1999 TK114 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
185767 1999 TF136 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
185768 1999 TZ137 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185769 1999 TG164 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
185770 1999 TE166 10/10/1999 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
185771 1999 TT170 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185772 1999 TH176 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185773 1999 TO232 05/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
185774 1999 TK236 03/10/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185775 1999 TE241 04/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
185776 1999 TW269 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
185777 1999 TY290 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185778 1999 TL291 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
185779 1999 UO20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
185780 1999 UA34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
185781 1999 US40 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185782 1999 UG43 28/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
185783 1999 UP48 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185784 1999 UK54 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185785 1999 VY18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
185786 1999 VU24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
185787 1999 VH32 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
185788 1999 VL57 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185789 1999 VH69 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
185790 1999 VR70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185791 1999 VT102 09/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
185792 1999 VH105 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
185793 1999 VT117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
185794 1999 VB127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185795 1999 VJ143 14/11/1999 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
185796 1999 VA151 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
185797 1999 VL152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
185798 1999 VU155 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
185799 1999 VW155 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185800 1999 VF164 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL