Danh sách tiểu hành tinh/185101–185200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185101 2006 SX19 19/09/2006 OAM Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
185102 2006 SE20 16/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
185103 2006 SV20 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
185104 2006 SJ21 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
185105 2006 SV23 18/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
185106 2006 SN27 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
185107 2006 SA34 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
185108 2006 SM37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
185109 2006 SS45 18/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
185110 2006 SV46 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
185111 2006 SK47 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185112 2006 SK48 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185113 2006 SP48 16/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
185114 2006 SB49 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
185115 2006 SV50 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
185116 2006 SO54 18/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
185117 2006 SP54 18/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
185118 2006 SC55 18/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
185119 2006 SH57 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
185120 2006 SD63 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
185121 2006 SK63 20/09/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
185122 2006 SB69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185123 2006 SQ70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185124 2006 SZ70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185125 2006 ST73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185126 2006 SZ74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
185127 2006 SY88 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
185128 2006 SB93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185129 2006 SF94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185130 2006 SH96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185131 2006 SM101 19/09/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
185132 2006 SV104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185133 2006 SY110 21/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 880 m MPC · JPL
185134 2006 SF112 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
185135 2006 SP120 18/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
185136 2006 ST120 18/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
185137 2006 SG121 18/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
185138 2006 SE123 19/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
185139 2006 SS127 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185140 2006 SE129 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
185141 2006 SS130 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 980 m MPC · JPL
185142 2006 SE132 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
185143 2006 SJ138 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
185144 2006 SY149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185145 2006 SD155 22/09/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185146 2006 SS157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185147 2006 SN159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185148 2006 SJ160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185149 2006 SX160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
185150 Panevezys 2006 SP161 23/09/2006 Moletai K. Černis 980 m MPC · JPL
185151 2006 SC189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
185152 2006 SK192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
185153 2006 SP192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
185154 2006 SJ195 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185155 2006 SA198 27/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 940 m MPC · JPL
185156 2006 SN200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
185157 2006 SY203 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
185158 2006 SC206 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185159 2006 SC212 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
185160 2006 SY212 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185161 2006 SY214 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185162 2006 SD215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
185163 2006 SG216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185164 Ingeburgherz 2006 SL218 27/09/2006 OAM Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
185165 2006 SK219 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185166 2006 SA224 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
185167 2006 SP246 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
185168 2006 SB252 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
185169 2006 SG264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185170 2006 SY279 28/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
185171 2006 SK280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
185172 2006 SP282 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
185173 2006 SY283 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185174 2006 SG284 27/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
185175 2006 SB285 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
185176 2006 SX291 21/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
185177 2006 SK303 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185178 2006 SP328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185179 2006 SG332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
185180 2006 SQ341 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
185181 2006 SD344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185182 2006 SY344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185183 2006 SP345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185184 2006 SQ353 30/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
185185 2006 SF357 30/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
185186 2006 SV359 30/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
185187 2006 SN391 18/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
185188 2006 SM392 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185189 2006 SA393 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
185190 2006 SA395 30/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185191 2006 TB1 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
185192 2006 TV1 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185193 2006 TW3 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
185194 2006 TY4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
185195 2006 TX5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
185196 2006 TR10 15/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,5 km MPC · JPL
185197 2006 TP13 10/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
185198 2006 TO23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
185199 2006 TB25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185200 2006 TV25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL