Danh sách tiểu hành tinh/182101–182200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182101 2000 KM59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
182102 2000 LX22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
182103 2000 NN13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
182104 2000 NT20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
182105 2000 OR17 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182106 2000 OT34 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182107 2000 OC35 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182108 2000 PY6 06/08/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 5,1 km MPC · JPL
182109 2000 QL3 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182110 2000 QE19 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182111 2000 QZ35 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182112 2000 QL37 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182113 2000 QH104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182114 2000 QC119 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
182115 2000 QL141 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182116 2000 QM161 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182117 2000 QF168 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182118 2000 QF170 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182119 2000 QH186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182120 2000 QW189 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182121 2000 QL227 31/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
182122 Sepan 2000 QY234 26/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
182123 2000 RA21 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182124 2000 RY23 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182125 2000 RK26 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182126 2000 RJ38 05/09/2000 Kvistaberg UDAS 3,7 km MPC · JPL
182127 2000 RJ70 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182128 2000 RC72 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182129 2000 RR99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
182130 2000 SY15 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182131 2000 SD17 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182132 2000 SG17 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182133 2000 SO23 26/09/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,4 km MPC · JPL
182134 2000 SL25 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182135 2000 SP27 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182136 2000 ST29 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182137 2000 SA31 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182138 2000 SJ33 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182139 2000 SM33 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182140 2000 SX42 25/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
182141 2000 SZ43 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182142 2000 SN44 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
182143 2000 SQ45 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182144 2000 SN47 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182145 2000 SR49 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182146 2000 ST57 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182147 2000 SJ60 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182148 2000 SB64 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182149 2000 SN65 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182150 2000 SK68 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182151 2000 SK70 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182152 2000 SM73 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182153 2000 SU77 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182154 2000 SF78 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182155 2000 SB84 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
182156 2000 SG87 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182157 2000 SF103 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182158 2000 SQ122 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182159 2000 SZ132 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182160 2000 SC161 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182161 2000 SL184 20/09/2000 Haleakala NEAT 17 km MPC · JPL
182162 2000 SZ186 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
182163 2000 SO193 24/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
182164 2000 SO196 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182165 2000 SO197 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182166 2000 SS202 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182167 2000 SG214 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182168 2000 SL214 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182169 2000 SQ216 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182170 2000 SU222 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182171 2000 SZ222 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182172 2000 SG229 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182173 2000 SX239 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
182174 2000 SQ247 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182175 2000 SH250 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
182176 2000 SM250 24/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
182177 2000 SK253 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182178 2000 SR282 23/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
182179 2000 SC292 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182180 2000 SP294 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182181 2000 SG310 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
182182 2000 SK318 29/09/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
182183 2000 SK324 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
182184 2000 SP325 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
182185 2000 SR343 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182186 2000 SU349 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
182187 2000 SY363 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182188 2000 TK13 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182189 2000 TM34 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
182190 2000 TD35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
182191 2000 UC14 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
182192 2000 UE14 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
182193 2000 UB21 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182194 2000 UX24 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182195 2000 UR35 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182196 2000 UT45 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
182197 2000 UX65 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182198 2000 UK105 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182199 2000 UN108 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182200 2000 UH111 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL