Danh sách tiểu hành tinh/181701–181800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181701 1981 EP34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
181702 Forcalquier 1988 RC9 15/09/1988 Haute Provence E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
181703 1988 TS 13/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,6 km MPC · JPL
181704 1989 NA 02/07/1989 Palomar E. F. Helin 1,6 km MPC · JPL
181705 1989 RY 03/09/1989 Haute Provence E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
181706 1991 UY3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
181707 1992 EN6 01/03/1992 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
181708 1993 FW 28/03/1993 Mauna Kea D. C. Jewitt, J. X. Luu cubewano ( 193 km MPC · JPL
181709 1993 FD32 19/03/1993 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
181710 1993 SO8 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
181711 1993 SC9 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
181712 1993 TQ16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
181713 1993 TL27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
181714 1993 TM27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
181715 1993 TO34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
181716 1994 BG2 18/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
181717 1994 GD6 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
181718 1994 ST8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181719 1994 UX3 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
181720 1994 YX3 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181721 1995 BT10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
181722 1995 CU 01/02/1995 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,7 km MPC · JPL
181723 1995 DY6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181724 1995 FX11 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181725 1995 FO20 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
181726 1995 MY6 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181727 1995 QB14 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
181728 1995 ST10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181729 1995 SP16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
181730 1995 SN49 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181731 1995 SD60 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181732 1995 SM67 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
181733 1995 TL4 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181734 1995 UQ6 23/10/1995 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,4 km MPC · JPL
181735 1995 UX16 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
181736 1995 US21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
181737 1995 UQ43 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
181738 1995 UD50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181739 1995 UA78 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181740 1995 VX8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181741 1995 VG15 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181742 1995 WL15 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181743 1995 XJ4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
181744 1995 YT8 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
181745 1995 YY18 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181746 1996 AR10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
181747 1996 BV13 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
181748 1996 DC2 26/02/1996 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
181749 1996 EX8 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181750 1996 FL14 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181751 Phaenops 1996 HS12 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 15 km MPC · JPL
181752 1996 JZ6 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181753 1996 RM19 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181754 1996 RW25 13/09/1996 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
181755 1996 TV17 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
181756 1996 TO27 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181757 1996 TL30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181758 1996 TQ32 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181759 1996 TX50 04/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
181760 1996 TJ67 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181761 1996 VR2 10/11/1996 Sudbury D. di Cicco 4,4 km MPC · JPL
181762 1996 VX17 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
181763 1996 VR25 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181764 1996 VH26 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
181765 1996 XL7 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181766 1997 AW14 12/01/1997 Kleť Kleť Obs. 1,1 km MPC · JPL
181767 1997 CG7 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
181768 1997 CQ15 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181769 1997 CR25 13/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181770 1997 EF57 10/03/1997 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
181771 1997 GG3 05/04/1997 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
181772 1997 LS2 06/06/1997 Mauna Kea C. Veillet 1,6 km MPC · JPL
181773 1997 LH5 02/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
181774 1997 LK10 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
181775 1997 TW1 03/10/1997 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
181776 1997 TM6 02/10/1997 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
181777 1997 TN9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181778 1997 UN5 21/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
181779 1997 US18 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
181780 1997 WH6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
181781 1997 YG4 23/12/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
181782 1998 AO11 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
181783 1998 BV14 25/01/1998 Modra A. Galád 1,5 km MPC · JPL
181784 1998 BO20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181785 1998 BK29 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
181786 1998 BY38 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181787 1998 DF17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181788 1998 DZ17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
181789 1998 DD23 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181790 1998 DD26 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181791 1998 EX9 08/03/1998 Xinglong SCAP 920 m MPC · JPL
181792 1998 FD39 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
181793 1998 HZ4 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181794 1998 HF5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181795 1998 HU67 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181796 1998 HN122 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181797 1998 MR2 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
181798 1998 MJ40 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
181799 1998 OD4 24/07/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
181800 1998 QZ4 22/08/1998 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL