Danh sách tiểu hành tinh/181401–181500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181401 2006 SF117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181402 2006 SR118 24/09/2006 Junk Bond D. Healy 3,8 km MPC · JPL
181403 2006 SW121 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
181404 2006 SD124 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181405 2006 SK126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
181406 2006 SO132 16/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
181407 2006 SQ133 17/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
181408 2006 SK138 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
181409 2006 SD141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
181410 2006 SE162 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
181411 2006 SY170 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
181412 2006 SO173 25/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181413 2006 SY179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181414 2006 SX186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
181415 2006 SA193 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
181416 2006 SL210 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
181417 2006 SO214 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
181418 2006 SJ216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181419 Dragonera 2006 SN218 28/09/2006 OAM Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
181420 2006 SK258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181421 2006 SM262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
181422 2006 SQ272 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
181423 2006 SF274 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181424 2006 SM276 28/09/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
181425 2006 SF279 28/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
181426 2006 SP281 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
181427 2006 SW281 19/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
181428 2006 SG289 26/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
181429 2006 SO315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181430 2006 SV320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
181431 2006 SA321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181432 2006 SX327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181433 2006 SZ335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181434 2006 SC344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
181435 2006 SD347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181436 2006 SM348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181437 2006 SB349 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
181438 2006 SY350 30/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
181439 2006 SW359 30/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
181440 2006 SN380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
181441 2006 SV381 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,8 km MPC · JPL
181442 2006 SX391 19/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
181443 2006 SJ393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
181444 2006 TB14 10/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
181445 2006 TT15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
181446 2006 TY18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
181447 2006 TD19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
181448 2006 TQ19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181449 2006 TC20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181450 2006 TF21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181451 2006 TD23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181452 2006 TJ23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
181453 2006 TY25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181454 2006 TK35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
181455 2006 TL35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
181456 2006 TG36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
181457 2006 TD42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181458 2006 TH44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181459 2006 TM44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181460 2006 TF49 12/10/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
181461 2006 TZ49 12/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
181462 2006 TW50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
181463 2006 TY51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
181464 2006 TL54 12/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
181465 2006 TX54 12/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
181466 2006 TU55 12/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
181467 2006 TY55 12/10/2006 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
181468 2006 TN56 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
181469 2006 TK63 10/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181470 2006 TY63 10/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181471 2006 TT67 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
181472 2006 TQ71 11/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
181473 2006 TW71 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181474 2006 TR75 11/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
181475 2006 TL80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
181476 2006 TK84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
181477 2006 TN87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181478 2006 TR88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
181479 2006 TL90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181480 2006 TF92 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
181481 2006 TR92 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181482 2006 TO93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
181483 Ampleforth 2006 TA95 15/10/2006 Côtes de Meuse M. Dawson 2,3 km MPC · JPL
181484 2006 TH96 12/10/2006 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
181485 2006 TT99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181486 2006 TT101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
181487 2006 TA104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181488 2006 TM104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
181489 2006 TV109 11/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
181490 2006 TK110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181491 2006 TR111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
181492 2006 UU1 16/10/2006 Wrightwood J. W. Young 3,6 km MPC · JPL
181493 2006 UJ3 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
181494 2006 UJ4 16/10/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 1,2 km MPC · JPL
181495 2006 UZ5 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181496 2006 UM7 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
181497 2006 UX8 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
181498 2006 UK11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
181499 2006 UY11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
181500 2006 UJ14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL