Danh sách tiểu hành tinh/179801–179900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179801 2002 TX38 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179802 2002 TW43 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179803 2002 TR54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179804 2002 TK62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
179805 2002 TS62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
179806 2002 TD66 05/10/2002 Socorro LINEAR APO · 320 m MPC · JPL
179807 2002 TO68 06/10/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
179808 2002 TY69 09/10/2002 Tenagra II C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,7 km MPC · JPL
179809 2002 TZ72 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
179810 2002 TC75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
179811 2002 TU75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
179812 2002 TD78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
179813 2002 TB79 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179814 2002 TD80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
179815 2002 TV80 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179816 2002 TF86 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
179817 2002 TE89 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
179818 2002 TC95 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179819 2002 TJ95 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179820 2002 TQ102 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179821 2002 TB104 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179822 2002 TC115 03/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
179823 2002 TE121 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179824 2002 TN126 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179825 2002 TO130 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179826 2002 TE131 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179827 2002 TQ131 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179828 2002 TP133 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
179829 2002 TW161 05/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179830 2002 TX162 05/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179831 2002 TC165 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
179832 2002 TB179 13/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
179833 2002 TB180 14/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179834 2002 TX180 14/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179835 2002 TX183 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179836 2002 TN198 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179837 2002 TE215 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179838 2002 TC218 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179839 2002 TY220 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179840 2002 TT222 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179841 2002 TB224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
179842 2002 TK225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
179843 2002 TN225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
179844 2002 TD229 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
179845 2002 TS238 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179846 2002 TC246 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
179847 2002 TY246 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
179848 2002 TX248 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179849 2002 TL251 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
179850 2002 TO253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
179851 2002 TP253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
179852 2002 TC255 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
179853 2002 TR257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179854 2002 TT258 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179855 2002 TQ260 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179856 2002 TV265 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
179857 2002 TE266 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179858 2002 TZ266 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179859 2002 TP267 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
179860 2002 TR270 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179861 2002 TD271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179862 2002 TE272 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179863 2002 TF272 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179864 2002 TM274 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179865 2002 TZ274 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179866 2002 TG278 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
179867 2002 TS281 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179868 2002 TH283 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179869 2002 TQ290 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179870 2002 TR291 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179871 2002 TV292 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179872 2002 TR298 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179873 2002 TA303 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179874 2002 TS315 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
179875 Budavari 2002 TX328 05/10/2002 Apache Point SDSS 890 m MPC · JPL
179876 2002 TS333 05/10/2002 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
179877 2002 TK340 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
179878 2002 TX375 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
179879 2002 UB 16/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
179880 2002 UE 18/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179881 2002 UZ8 28/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
179882 2002 UA15 30/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179883 2002 UE16 30/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
179884 2002 UN16 30/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
179885 2002 UK19 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
179886 2002 UU20 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
179887 2002 UE21 30/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
179888 2002 UX26 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179889 2002 UQ27 31/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
179890 2002 UA28 30/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
179891 2002 UO28 30/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
179892 2002 UB35 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179893 2002 UH37 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
179894 2002 UT37 31/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179895 2002 UW37 31/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
179896 2002 UT38 31/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
179897 2002 UW39 31/10/2002 La Palma La Palma Obs. 1,4 km MPC · JPL
179898 2002 UW45 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179899 2002 UD46 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
179900 2002 UO48 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL