Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/175901–176000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
175901 1999 XT230 07/12/1999 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
175902 1999 YP3 19/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175903 1999 YL5 29/12/1999 EverStaR Everstar Obs. 1,2 km MPC · JPL
175904 1999 YX7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
175905 1999 YD23 31/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
175906 1999 YG27 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
175907 2000 AR36 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
175908 2000 AK43 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
175909 2000 AE61 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
175910 2000 AQ154 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
175911 2000 AT250 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
175912 2000 AU251 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
175913 2000 BM32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
175914 2000 BC39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
175915 2000 CA41 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
175916 2000 CQ48 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
175917 2000 CX67 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
175918 2000 CE102 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
175919 2000 CL112 07/02/2000 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
175920 Francisnimmo 2000 CO118 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
175921 2000 DM1 16/02/2000 Catalina CSS APO 1,0 km MPC · JPL
175922 2000 DY12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
175923 2000 DW16 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
175924 2000 DK38 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175925 2000 DU40 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
175926 2000 DV47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175927 2000 DW54 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
175928 2000 DE79 29/02/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
175929 2000 DB88 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
175930 2000 DM91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
175931 2000 DD105 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
175932 2000 DT117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
175933 2000 EA10 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175934 2000 ES26 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175935 2000 EX52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
175936 2000 EJ73 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
175937 2000 EN118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
175938 2000 EE119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
175939 2000 EF128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
175940 2000 EY200 03/03/2000 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
175941 2000 FN27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
175942 2000 FC38 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
175943 2000 GE1 02/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
175944 2000 GH4 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
175945 2000 GC13 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
175946 2000 GG16 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
175947 2000 GL20 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175948 2000 GR25 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
175949 2000 GF93 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
175950 2000 GJ105 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
175951 2000 GL141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
175952 2000 GS166 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
175953 2000 GQ182 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
175954 2000 GE186 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
175955 2000 HS19 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
175956 2000 HC59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
175957 2000 HQ59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
175958 2000 HZ78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
175959 2000 HS84 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
175960 2000 HD85 30/04/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
175961 2000 JK1 02/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
175962 2000 JR42 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
175963 2000 JF67 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
175964 2000 JD79 05/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
175965 2000 JR81 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
175966 2000 KB49 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
175967 2000 KL54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
175968 2000 LB13 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
175969 2000 LQ22 07/06/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
175970 2000 LM24 01/06/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
175971 2000 LW34 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
175972 2000 LX37 07/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
175973 2000 NB13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
175974 2000 NC13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
175975 2000 OB4 24/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175976 2000 OJ38 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
175977 2000 OO41 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
175978 2000 PL10 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
175979 2000 PH26 05/08/2000 Haleakala NEAT 9,4 km MPC · JPL
175980 2000 QV6 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
175981 2000 QO29 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
175982 2000 QS40 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
175983 2000 QN43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175984 2000 QN48 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175985 2000 QE52 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
175986 2000 QN71 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
175987 2000 QF74 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
175988 2000 QL79 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
175989 2000 QG94 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
175990 2000 QQ119 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
175991 2000 QN131 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
175992 2000 QC134 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
175993 2000 QB145 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
175994 2000 QM155 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
175995 2000 QO155 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
175996 2000 QK156 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
175997 2000 QZ159 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
175998 2000 QN168 31/08/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
175999 2000 QW173 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
176000 2000 QL213 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL