Danh sách tiểu hành tinh/175801–175900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
175801 1999 RR148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175802 1999 RT149 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
175803 1999 RB155 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
175804 1999 RG155 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
175805 1999 RQ155 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175806 1999 RE165 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
175807 1999 RP165 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
175808 1999 RT175 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175809 1999 RU182 09/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
175810 1999 RA187 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175811 1999 RS193 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
175812 1999 RG201 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
175813 1999 RU207 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
175814 1999 RC210 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
175815 1999 RC214 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
175816 1999 RZ230 08/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
175817 1999 RV236 08/09/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
175818 1999 SZ 16/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
175819 1999 TN18 14/10/1999 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
175820 1999 TS25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175821 1999 TB31 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
175822 1999 TZ36 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
175823 1999 TA45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
175824 1999 TN51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
175825 1999 TR56 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
175826 1999 TF61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
175827 1999 TS72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
175828 1999 TA95 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
175829 1999 TW98 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
175830 1999 TH103 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
175831 1999 TK117 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
175832 1999 TL119 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175833 1999 TZ120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175834 1999 TC129 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
175835 1999 TB134 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175836 1999 TZ135 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
175837 1999 TF138 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175838 1999 TN149 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
175839 1999 TA178 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
175840 1999 TJ185 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175841 1999 TR192 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
175842 1999 TA200 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175843 1999 TH205 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175844 1999 TC216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175845 1999 TF234 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
175846 1999 TO285 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
175847 1999 TF293 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
175848 1999 TG295 01/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
175849 1999 TA302 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
175850 1999 TG321 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
175851 1999 UF5 29/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
175852 1999 UQ14 29/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
175853 1999 UL27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
175854 1999 UX43 29/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
175855 1999 UV47 30/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
175856 1999 UQ56 28/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
175857 1999 UZ59 31/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
175858 1999 VL 02/11/1999 Oaxaca J. M. Roe 1,4 km MPC · JPL
175859 1999 VE3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
175860 1999 VH16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
175861 1999 VW37 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
175862 1999 VC41 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
175863 1999 VA65 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
175864 1999 VC65 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175865 1999 VW65 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
175866 1999 VV69 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
175867 1999 VW86 07/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
175868 1999 VH91 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175869 1999 VD123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
175870 1999 VU124 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
175871 1999 VV125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
175872 1999 VN132 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
175873 1999 VL136 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
175874 1999 VQ139 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
175875 1999 VG148 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
175876 1999 VS153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
175877 1999 VC168 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
175878 1999 VZ168 14/11/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
175879 1999 VQ182 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
175880 1999 VD185 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175881 1999 VJ188 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175882 1999 VG191 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
175883 1999 VP200 06/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
175884 1999 VJ202 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175885 1999 VE211 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
175886 1999 VV212 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175887 1999 WL8 29/11/1999 Monte Agliale S. Donati 1,0 km MPC · JPL
175888 1999 WQ14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
175889 1999 WJ16 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
175890 1999 XB5 04/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
175891 1999 XG43 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
175892 1999 XJ47 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175893 1999 XN51 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
175894 1999 XK54 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
175895 1999 XJ122 07/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
175896 1999 XN134 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
175897 1999 XG139 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
175898 1999 XL185 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
175899 1999 XW205 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
175900 1999 XM217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL