Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/172401–172500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172401 2003 BG24 25/01/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
172402 2003 BJ51 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
172403 2003 BO52 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172404 2003 BC53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
172405 2003 BH65 30/01/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
172406 2003 BY67 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172407 2003 BN69 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
172408 2003 BL75 29/01/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
172409 2003 BJ77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
172410 2003 CB2 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
172411 2003 CM14 03/02/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
172412 2003 DC13 26/02/2003 Kleť M. Tichý, M. Kočer 7,0 km MPC · JPL
172413 2003 EH2 05/03/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
172414 2003 EW14 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
172415 2003 EZ39 08/03/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172416 2003 FV5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,4 km MPC · JPL
172417 2003 FW37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
172418 2003 FV106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
172419 2003 GD21 04/04/2003 Uccle Uccle Obs. 1,3 km MPC · JPL
172420 2003 GM48 09/04/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
172421 2003 HF 23/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172422 2003 OW13 28/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
172423 2003 OK16 26/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
172424 2003 OU17 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 900 m MPC · JPL
172425 Taliajacobi 2003 OJ18 25/07/2003 Wise D. Polishook 1,9 km MPC · JPL
172426 2003 OJ31 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172427 2003 PF4 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
172428 2003 PX9 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172429 2003 QN1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
172430 Sergiofonti 2003 QL8 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
172431 2003 QO16 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
172432 2003 QD18 22/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
172433 2003 QN22 20/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172434 2003 QG24 21/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172435 2003 QX24 22/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
172436 2003 QE25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
172437 2003 QO37 22/08/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
172438 2003 QW37 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172439 2003 QP40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172440 2003 QE42 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172441 2003 QR45 23/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
172442 2003 QC48 20/08/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
172443 2003 QX52 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172444 2003 QN55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172445 2003 QM57 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172446 2003 QN58 23/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172447 2003 QX59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172448 2003 QX61 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172449 2003 QN65 25/08/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
172450 2003 QR78 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
172451 2003 QV79 24/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
172452 2003 QB93 27/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172453 2003 QD93 27/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172454 2003 QR101 29/08/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
172455 2003 QT107 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172456 2003 RW 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172457 2003 RU1 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172458 2003 RF4 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172459 2003 RO5 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172460 2003 RT11 15/09/2003 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
172461 2003 SE4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172462 2003 SF4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172463 2003 SO6 17/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
172464 2003 SQ10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
172465 2003 SV10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
172466 2003 SN17 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
172467 2003 SZ22 16/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
172468 2003 SE37 16/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172469 2003 SF45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
172470 2003 SY45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
172471 2003 SW46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
172472 2003 SM52 18/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172473 2003 SB55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
172474 2003 ST70 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172475 2003 SA76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172476 2003 SR79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
172477 2003 SM86 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
172478 2003 SM87 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172479 2003 SL95 19/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172480 2003 SE97 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172481 2003 SN103 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172482 2003 SS104 20/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
172483 2003 SA108 20/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172484 2003 SC108 20/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172485 2003 ST117 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172486 2003 SO120 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
172487 2003 SP130 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172488 2003 ST131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
172489 2003 SV138 20/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172490 2003 SV139 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172491 2003 SF142 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
172492 2003 SL146 20/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
172493 2003 SB151 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172494 2003 SH151 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172495 2003 SR155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
172496 2003 SC165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
172497 2003 SB168 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
172498 2003 SB169 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
172499 2003 SJ169 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
172500 2003 SH171 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL