Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/172301–172400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172301 2002 TM234 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172302 2002 TY235 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
172303 2002 TZ235 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
172304 2002 TC238 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
172305 2002 TY239 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172306 2002 TV250 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
172307 2002 TT262 10/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
172308 2002 TQ267 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
172309 2002 TU268 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172310 2002 TL273 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
172311 2002 TO275 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172312 2002 TO284 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172313 2002 TM286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
172314 2002 TR290 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172315 Changqiaoxiaoxue 2002 TL300 15/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
172316 2002 TD303 11/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172317 Walterbos 2002 TZ315 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
172318 Wangshui 2002 TY342 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
172319 2002 TR375 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172320 2002 TZ377 15/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
172321 2002 UY5 28/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172322 2002 UQ22 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
172323 2002 UP23 28/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
172324 2002 UM26 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172325 2002 UW32 31/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
172326 2002 UL47 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172327 2002 VF 01/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172328 2002 VV3 01/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
172329 2002 VE16 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
172330 2002 VH18 02/11/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
172331 2002 VS19 04/11/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 4,9 km MPC · JPL
172332 2002 VW19 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
172333 2002 VH23 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
172334 2002 VB25 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
172335 2002 VO32 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
172336 2002 VE37 02/11/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
172337 2002 VR38 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
172338 2002 VX43 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
172339 2002 VL57 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
172340 2002 VN74 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
172341 2002 VZ85 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172342 2002 VQ92 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172343 2002 VC97 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
172344 2002 VL104 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
172345 2002 VR105 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172346 2002 VK106 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172347 2002 VL108 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172348 2002 VU113 13/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
172349 2002 VO122 13/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
172350 2002 VN123 14/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
172351 2002 VG126 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172352 2002 VG127 14/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172353 2002 VR133 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
172354 2002 WY7 24/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
172355 2002 XM 01/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
172356 2002 XG7 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172357 2002 XC12 03/12/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
172358 2002 XS12 03/12/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
172359 2002 XE16 03/12/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
172360 2002 XM39 09/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
172361 2002 XK51 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
172362 2002 XM55 10/12/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
172363 2002 XK60 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
172364 2002 XV63 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172365 2002 XR64 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
172366 2002 XB71 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172367 2002 XL72 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172368 2002 XC74 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172369 2002 XF85 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
172370 2002 XL85 11/12/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
172371 2002 XB93 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172372 2002 XO95 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172373 2002 XX101 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172374 2002 XB107 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172375 2002 YH13 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
172376 2002 YE25 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
172377 2002 YT34 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
172378 2002 YK35 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
172379 2003 AO7 02/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
172380 2003 AH10 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172381 2003 AY10 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172382 2003 AD11 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172383 2003 AW15 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172384 2003 AF21 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172385 2003 AN21 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172386 2003 AO35 07/01/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
172387 2003 AZ37 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
172388 2003 AG45 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
172389 2003 AX50 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
172390 2003 AO52 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172391 2003 AG54 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
172392 2003 AA55 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
172393 2003 AK68 08/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
172394 2003 AL78 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
172395 2003 AN84 11/01/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
172396 2003 BV6 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
172397 2003 BR14 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
172398 2003 BT20 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
172399 2003 BC22 25/01/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
172400 2003 BH22 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL