Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/171401–171500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171401 2006 QC129 17/08/2006 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
171402 2006 QL133 23/08/2006 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
171403 2006 QV136 16/08/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
171404 2006 QR141 18/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
171405 2006 QS144 28/08/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
171406 2006 QV145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
171407 2006 QV148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
171408 2006 QF150 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
171409 2006 QV162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171410 2006 QZ167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
171411 2006 RO3 11/09/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
171412 2006 RS35 14/09/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
171413 2006 RK50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
171414 2006 RJ91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
171415 2006 RV99 14/09/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
171416 2006 SL11 16/09/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171417 2006 SS153 20/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
171418 2006 TH2 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
171419 2006 UH107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171420 2006 VX28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
171421 2007 AG11 14/01/2007 Altschwendt W. Ries 3,4 km MPC · JPL
171422 2007 EL14 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171423 2007 MQ19 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
171424 2007 NL2 13/07/2007 OAM Mallorca Obs. 20 km MPC · JPL
171425 2007 PC17 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171426 2007 PP18 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
171427 2007 PB21 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
171428 2007 PA26 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
171429 Hunstead 2007 RD5 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 5,6 km MPC · JPL
171430 2007 RX10 09/09/2007 Palomar Palomar Obs. 1,1 km MPC · JPL
171431 2007 RC19 13/09/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 3,8 km MPC · JPL
171432 2007 RK19 05/09/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
171433 Prothous 2007 RK35 07/09/2007 La Cañada J. Lacruz 13 km MPC · JPL
171434 2007 RO38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
171435 2007 RW67 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
171436 2007 RF72 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
171437 2007 RO83 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
171438 2007 RG84 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
171439 2007 RO89 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
171440 2007 RT101 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
171441 2007 RC106 11/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
171442 2007 RU112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
171443 2007 RQ140 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
171444 2007 RL141 13/09/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
171445 2007 RT141 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171446 2007 RL142 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171447 2007 RO145 14/09/2007 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
171448 Guchaohao 2007 RD147 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
171449 2007 RE223 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
171450 2007 RO276 05/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
171451 2007 SR7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
171452 2007 SZ13 20/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
171453 2007 SH15 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
171454 2007 SM17 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
171455 2007 TR 03/10/2007 RAS A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
171456 2007 TU11 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171457 2007 TS12 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
171458 Pepaprats 2007 TF14 07/10/2007 OAM Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
171459 2007 TN176 05/10/2007 Hibiscus Hibiscus Obs. 2,3 km MPC · JPL
171460 2170 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
171461 2666 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
171462 4518 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
171463 6272 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
171464 6731 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
171465 Evamaria 6847 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
171466 6862 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 770 m MPC · JPL
171467 2040 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
171468 2252 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
171469 1103 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
171470 1275 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
171471 2112 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
171472 2195 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
171473 3182 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
171474 5064 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
171475 5151 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
171476 1993 RT4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
171477 1993 YL1 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
171478 1994 EG5 07/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
171479 1994 GP4 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
171480 1995 EW3 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
171481 1995 SN15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
171482 1995 SN34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
171483 1995 SO45 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
171484 1995 VZ3 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
171485 1995 YZ2 26/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
171486 1996 MO 23/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
171487 1996 RA12 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
171488 1996 TO16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
171489 1996 TB27 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171490 1996 TX31 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
171491 1996 TT44 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171492 1996 VK1 07/11/1996 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
171493 1996 VQ13 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
171494 1996 XS3 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
171495 1996 XD24 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
171496 1996 XY29 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
171497 1997 BY2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
171498 1997 CD2 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
171499 1997 GB17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
171500 1997 GJ20 05/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL