Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/172501–172600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172501 2003 SV178 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172502 2003 SZ180 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172503 2003 SK184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172504 2003 SW190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
172505 Kimberlyespy 2003 SC202 22/09/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 1,3 km MPC · JPL
172506 2003 SB204 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172507 2003 SH208 23/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172508 2003 SU212 25/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
172509 2003 SS218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
172510 2003 ST224 28/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
172511 2003 SZ224 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
172512 2003 SN231 24/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
172513 2003 SU241 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
172514 2003 SV242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
172515 2003 SC247 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172516 2003 SN247 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172517 2003 SQ247 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172518 2003 SD251 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172519 2003 SQ255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
172520 2003 SL261 27/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
172521 2003 SG266 29/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
172522 2003 SP269 28/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
172523 2003 SO291 30/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
172524 2003 SK310 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
172525 Adamblock 2003 TY1 04/10/2003 Junk Bond D. Healy 2,2 km MPC · JPL
172526 Carolinegarcia 2003 TN3 04/10/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 2,6 km MPC · JPL
172527 2003 TT4 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
172528 2003 TL13 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
172529 2003 TK26 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
172530 2003 TF50 03/10/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
172531 2003 TW57 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
172532 2003 UN8 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
172533 2003 UO9 20/10/2003 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
172534 2003 UT11 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172535 2003 UV21 21/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 2,1 km MPC · JPL
172536 2003 UM26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
172537 2003 UH27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
172538 2003 UZ36 16/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172539 2003 UP37 17/10/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
172540 2003 UV40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
172541 2003 UM48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
172542 2003 UU48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
172543 2003 UX49 16/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
172544 2003 UX52 18/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172545 2003 UX53 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172546 2003 UH56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
172547 2003 UU60 16/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172548 2003 UA80 17/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
172549 2003 UR88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
172550 2003 UC92 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
172551 2003 UC94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
172552 2003 UL95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
172553 2003 UX100 20/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172554 2003 UR104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
172555 2003 US109 19/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
172556 2003 UZ112 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172557 2003 UC116 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172558 2003 UM133 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172559 2003 UZ133 20/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172560 2003 UU134 20/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
172561 2003 UW134 20/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172562 2003 UM147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
172563 2003 UO149 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172564 2003 UU161 21/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172565 2003 UZ164 21/10/2003 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
172566 2003 UH165 21/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
172567 2003 UX166 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
172568 2003 UB171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172569 2003 UB175 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
172570 2003 UX178 21/10/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
172571 2003 UD179 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172572 2003 UJ190 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
172573 2003 UL201 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172574 2003 UA207 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172575 2003 UO222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172576 2003 UK229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
172577 2003 UF240 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172578 2003 UR246 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
172579 2003 UC249 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172580 2003 UQ249 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172581 2003 UC250 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172582 2003 UE252 26/10/2003 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
172583 2003 UZ264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172584 2003 UO267 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172585 2003 UR271 28/10/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
172586 2003 UR274 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172587 2003 UW275 29/10/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
172588 2003 UJ282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
172589 2003 UM282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
172590 2003 UK283 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172591 2003 UP290 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
172592 2003 UD298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172593 Vörösmarty 2003 VM 05/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, S. Mészáros 2,8 km MPC · JPL
172594 2003 WL8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172595 2003 WS16 18/11/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
172596 2003 WA21 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172597 2003 WC28 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
172598 2003 WK31 18/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172599 2003 WO31 18/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
172600 2003 WY35 19/11/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL