Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/173401–173500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
173401 2000 DZ43 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173402 2000 DR91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
173403 2000 DM100 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173404 2000 DA110 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
173405 2000 EQ11 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
173406 2000 EG16 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
173407 2000 EJ16 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173408 2000 EN18 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173409 2000 EV21 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173410 2000 ET29 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173411 2000 EY61 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
173412 2000 EP65 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
173413 2000 EM98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
173414 2000 ED99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
173415 2000 EA119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
173416 2000 EU131 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173417 2000 EB139 11/03/2000 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
173418 2000 ER200 01/03/2000 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
173419 2000 FX5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
173420 2000 FV57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
173421 2000 FL61 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
173422 2000 FP65 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
173423 2000 FE73 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
173424 2000 GV23 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
173425 2000 GG31 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
173426 2000 GY130 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
173427 2000 GD141 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
173428 2000 GR150 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
173429 2000 GZ152 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
173430 2000 GM154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
173431 2000 GB163 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
173432 2000 GE178 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
173433 2000 HL1 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
173434 2000 HD43 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
173435 2000 HT43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
173436 2000 HQ72 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
173437 2000 JD42 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
173438 2000 JL68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
173439 2000 KQ3 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173440 2000 KD39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
173441 2000 KY40 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
173442 2000 KC54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
173443 2000 KE81 26/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173444 2000 LG3 05/06/2000 Eskridge G. Hug 2,5 km MPC · JPL
173445 2000 NC18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
173446 2000 OH9 30/07/2000 Prescott P. G. Comba 7,8 km MPC · JPL
173447 2000 PT2 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173448 2000 PY23 02/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
173449 2000 QO6 25/08/2000 Emerald Lane L. Ball 2,9 km MPC · JPL
173450 2000 QG7 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173451 2000 QN8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,6 km MPC · JPL
173452 2000 QE14 24/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
173453 2000 QF16 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173454 2000 QD20 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173455 2000 QE41 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173456 2000 QV41 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173457 2000 QG45 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173458 2000 QV82 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173459 2000 QX88 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173460 2000 QU92 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173461 2000 QC96 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173462 2000 QM107 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
173463 2000 QH131 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173464 2000 QX154 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
173465 2000 QX168 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173466 2000 QJ169 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173467 2000 QG194 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
173468 2000 QF210 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
173469 2000 RX27 01/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
173470 2000 RZ46 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173471 2000 RX57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
173472 2000 RS87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
173473 2000 RD90 03/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
173474 2000 RH104 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
173475 2000 SA1 18/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
173476 2000 SZ27 23/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
173477 2000 SG35 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173478 2000 SE38 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
173479 2000 SB52 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
173480 2000 SQ67 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
173481 2000 SB73 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173482 2000 ST84 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
173483 2000 SD86 24/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
173484 2000 SW91 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173485 2000 SG109 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173486 2000 SK133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173487 2000 SR134 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173488 2000 SO139 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173489 2000 SE173 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
173490 2000 SP176 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173491 2000 SY185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
173492 2000 SZ187 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
173493 2000 SW208 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
173494 2000 SG250 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173495 2000 SW272 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173496 2000 SO284 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173497 2000 SQ301 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
173498 2000 SH308 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
173499 2000 SU309 25/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
173500 2000 SL311 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL