Danh sách tiểu hành tinh/17201–17300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17201 Matjazhumar 2000 AJ58 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
17202 2000 AJ64 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
17203 2000 AM64 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17204 2000 AR75 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17205 2000 AM105 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
17206 2000 AJ125 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
17207 2000 AW126 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
17208 Pokrovska 2000 AH130 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
17209 2000 AH148 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
17210 2000 AY172 07/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17211 Brianfisher 2000 AY174 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
17212 2000 AV183 07/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
17213 2000 AF186 08/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17214 2000 AR189 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
17215 Slivan 2000 AG238 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
17216 Scottstuart 2000 AK243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
17217 2000 AR243 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
17218 2000 BV16 30/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
17219 Gianninoto 2000 CV 01/02/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
17220 Johnpenna 2000 CX26 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
17221 2000 CZ28 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
17222 Perlmutter 2000 CU44 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17223 2000 CX56 05/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
17224 Randoross 2000 CP58 05/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
17225 Alanschorn 2000 CS60 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
17226 2000 CC76 08/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
17227 2000 CW80 11/02/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 7,4 km MPC · JPL
17228 2000 CJ94 08/02/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
17229 2000 CR97 13/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
17230 2000 CX116 03/02/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
17231 2000 CB122 03/02/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
17232 2000 DE3 27/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
17233 Stanshapiro 2000 DU58 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
17234 2000 EL11 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
17235 2000 EC29 04/03/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
17236 2000 EK45 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
17237 2000 EC50 07/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
17238 2000 EP56 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
17239 2000 EH95 09/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17240 Gletorrence 2000 EK95 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17241 Wooden 2000 EM126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
17242 Leslieyoung 2000 EX130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
17243 2000 FX35 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
17244 2000 FF50 28/03/2000 Kvistaberg UDAS 7,4 km MPC · JPL
17245 2000 GS42 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
17246 Christophedumas 2000 GL74 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
17247 Vanverst 2000 GG105 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17248 2000 GC107 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
17249 Eliotyoung 2000 GM110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
17250 Genelucas 2000 GW122 11/04/2000 Fountain Hills C. W. Juels 10 km MPC · JPL
17251 Vondracek 2000 GA127 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
17252 2000 GJ127 07/04/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
17253 Vonsecker 2000 GW136 12/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
17254 2000 GG137 12/04/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17255 2000 GS163 11/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
17256 2000 HZ22 30/04/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
17257 Strazzulla 2000 HM25 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
17258 Whalen 2000 HK90 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
17259 2000 JE1 02/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
17260 Kušnirák 2000 JQ58 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17261 2000 JB62 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
17262 Winokur 2000 JS62 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
17263 2000 JL65 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
17264 2000 JM66 06/05/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17265 Debennett 2000 JP83 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17266 2000 KT6 27/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17267 2000 KY48 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
17268 2000 KZ50 29/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
17269 Dicksmith 2000 LN1 03/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 7,5 km MPC · JPL
17270 Nolthenius 2000 LB2 04/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 13 km MPC · JPL
17271 2000 LL2 04/06/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
17272 2000 LU4 05/06/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
17273 Karnik 2000 LD13 05/06/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
17274 2000 LC16 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17275 2000 LX19 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
17276 2000 LU22 04/06/2000 Haleakala NEAT 18 km MPC · JPL
17277 Jarrydlevine 2000 LP25 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17278 Viggh 2000 LK27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
17279 Jeniferevans 2000 LX27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
17280 Shelly 2000 LK28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
17281 Mattblythe 2000 LV28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
17282 2000 LS34 03/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
17283 Ustinov 2000 MB1 24/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 18 km MPC · JPL
17284 2000 MJ5 26/06/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
17285 Bezout 2000 NU 03/07/2000 Prescott P. G. Comba 7,6 km MPC · JPL
17286 Bisei 2000 NB6 08/07/2000 Bisei SG Center BATTeRS 4,1 km MPC · JPL
17287 2000 NP10 07/07/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
17288 2000 NZ10 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 3,6 km MPC · JPL
17289 2037 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 15 km MPC · JPL
17290 2060 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
17291 2547 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
17292 2656 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
17293 2743 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
17294 2787 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
17295 2827 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
17296 3541 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
17297 3560 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 30 km MPC · JPL
17298 4031 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
17299 4168 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
17300 4321 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL